Servicepunt Vrijwilligerswerk De Stuw geopend

3 december 2015 Nieuws

Servicepunt Vrijwilligerswerk De Stuw geopend. Stichting De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk. Vanuit haar betrokkenheid naar de samenleving biedt De Stuw een breed scala aan diensten en activiteiten zoals: jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en kortdurende projecten. De Stuw ondersteunt verschillende vrijwilligers- en belangenorganisaties, geeft voorlichting en advies, en organiseert activiteiten voor mensen in de gemeente Hardenberg. Het vergroten van leefbaarheid in dorpen en wijken is daarbij het uitgangspunt.

In het kader van al haar activiteiten opende De Stuw gister een Servicepunt voor Vrijwilligers aan de Vechtdijk in Hardenberg. Na een inleiding door Arthur Bouwmeester, directeur-bestuurder van stichting, was het Matthea Bosch die nadere uitleg gaf over de functie van het servicepunt. Ook wethouder René de Vent nam het woord en ondersteunde daarin de belangrijkheid en de aandacht die nodig is om vrijwilligers de zorg te geven die nodig is om hen optimaal te kunnen laten functioneren. Het kernteam van vrijwilligers bestaat momenteel uit 7 personen, waarna een van hen, Annie Nibourg, samen met de wethouder de openingshandeling verrichte om het servicepunt officieel in gebruik te kunnen nemen.

destuwservicepuntopen 2 destuwservicepuntopen 6

destuwservicepuntopen 3

destuwservicepuntopen 4

destuwservicepuntopen 5

destuwservicepuntopen 7destuwservicepuntopen 1