Windpark De Veenwieken: informatieavond

3 december 2015 Nieuws

Terwijl op het voorplein van De Baron in Dedemsvaart in de duisternis van de herfst de kerstboom al werd geplaatst, spoedden veel bezoekers zich naar de inloopavond. Want  de procedures om de komst van windpark De Veenwieken in de gemeenten Hardenberg en Ommen mogelijk te maken, gaan van start met het ter inzage leggen van het milieueffectrapport en voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan. Op 2 december 2015 organiseerde de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel daarom een inloopbijeenkomst in De Baron. Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys Windenergie willen in het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg windpark De Veenwieken realiseren, met 5 windturbines in de gemeente Hardenberg en 5 windturbines in de gemeente Ommen. De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel willen meewerken aan dit initiatief omdat zij zich willen inzetten voor een toename van duurzame windenergie.

De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel hebben er onlangs mee ingestemd om de inspraakprocedure voor dit initiatief te starten en het milieueffectrapport, voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp inpassingsplan ter inzage te leggen. Uit deze plannen blijkt waar de windturbines geplaatst worden, wat de hoogte is, enzovoort. Provinciale Staten hebben middels een amendement wijzigingen aangebracht in het plan. Zo moeten de initiatiefnemers kiezen voor een windmolen die zonder aanvullende maatregelen kan voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Daarnaast mogen de windmolens niet hoger zijn dan 100 meter (ashoogte) en is de maximale tiphoogte (het hoogte punt van de wiek) 149,99 meter. Hierdoor is verlichting op de windmolen niet nodig. In eerdere plannen werd nog uitgegaan van hogere windmolens. Omdat er sprake is van één windmolenpark, hebben de provincie en gemeente afgesproken de plannen en procedures op elkaar af te stemmen. Daarom heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten om aan te sluiten bij het amendement van Provinciale Staten.

Vervolg van de procedures. De inspraakreacties op het milieueffectrapport, de voorontwerpen van  het bestemmingsplan en inpassingsplan worden in de plannen verwerkt. Daarna start in het voorjaar van 2016 de officiële procedure die is voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening. De bouw van de windturbines kan starten zodra het bestemmingsplan in werking is getreden en de omgevingsvergunning is verstrekt. Dit is naar verwachting in de loop van 2017. Windpark De Veenwieken kan dan in 2018 gerealiseerd zijn.

veenpark 1 veenpark 2 veenpark 3 veenpark 4 veenpark 9 veenpark 5 veenpark 10 veenpark 6 veenpark 7 veenpark 8