Vogeltjes keuren: daar komt best wat bij kijken

15 november 2017 Evenementen

Vogeltjes keuren: daar komt best wat bij kijken. Lees en kijk………

Zeg dat wel! Drie keurmeesters zitten voor dag en dauw in de auto om naar De Schakel in Hardenberg af te reizen. Het is de hoogtijmaand voor Jan van Duuren, Koen Zeeman en Erik Enzerink. Immers in november houden alle vogelverenigingen in ons land hun onderlinge tentoonstelling. Om uit te maken wie de mooiste vogels van de club gekweekt heeft. Om te laten beoordelen door gecertificeerde vogelkeurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, die -na twee jaar studie en opleiding- allen hun vakbekwaamheidsexamen gedaan hebben. En die jaarlijks naar meerdere studiedagen moeten komen om hun kunde bij te houden. Vogels houden en kweken is uiteraard ook hun hobby, maar Jan, Koen en Erik hebben er meer voor over. Veel meer zelfs, net zoals een paar honderd collega’s in het land.  Naar schatting zo’n 15-20 keer per jaar worden die keurmeesters gecontracteerd om telkens een dag lang gemiddeld zo’n 70-80 vogels te beoordelen. Want ook dat is deel van hun hobby. Vogels die zo zorgvuldig door de kweker/inzender geselecteerd en klaar gestoomd zijn. Vogels die zich een paar dagen lang zo goed mogelijk moeten laten zien in de daarvoor bestemde tentoonstellingskooi. 

Alle drie de keurmeesters dienen de in totaal 187 vogels van 15 inzenders in De Schakel in Hardenberg te beoordelen volgens de standaardeisen die voor de verschillende vogelsoorten vastgesteld zijn. Keuren betekent om van elke vogel eerste een algemene indruk te nemen en vervolgens op onderdelen te beoordelen om daarna het oordeel vast te leggen op een keurbriefje in woord en punten.  Jan is specialist voor kleurkanaries en postuurkanaries. Naast de algemene conditie en compleetheid van de vogel (dat geldt in feite voor alle vogels), let hij vooral ook op het juiste kleurpatroon en bij de postuurvogels op vorm, houding en model. Om al zijn bevindingen per vogel vervolgens op het gele keurbewijs  tot uiting te brengen. Koen houdt zich bezig met alle parkietachtigen, de kromsnavels.  Zoals bij de grasparkieten waar hij bijvoorbeeld moet letten op de kleurschakering en het juist toilet van de keelstippen. In dit geval vermeldt hij op een groen keurbriefje de op onderdelen behaalde punten en zijn bemerkingen bij de tekening van de vogel. Erik’s specialiteit zijn de tropische vogels en hij kreeg van de organisatie onder andere de ingezonden zebravinken gepresenteerd. Hij treft o.a. witte  exemplaren aan. De grootte van de vogel, de houding  en het spierwit moeten zijn bepalen de hoeveelheid punten die hij naast de beschrijving op in dit geval een blauwe keurlijst weergeeft. Alle resultaten worden daarna digitaal ingevoerd in het tentoonstellingsprogramma.  

Vanavond gaat de tentoonstelling van Vogelvrienden Hardenberg en omstreken (zo’n 70 leden) open en vernemen de inzenders en de overige leden hun resultaten op de uit te reiken keurlijsten en in de catalogus en zullen de kampioenen gehuldigd worden. De tentoonstelling in De Schakel draait tot en met zaterdagmiddag. Kijk voor de tijden op de website van Vogelvrienden