Eerste kievitsei Overijssel in Sibculo

15 maart 2016 Nieuws

Eerste kievitsei van Overijssel gevonden!

Maandag 14 maart 2016 is op een akker in Sibculo het eerste kievitsei van Overijssel gevonden. Mevrouw Linda Brunsman, van Weidevogelbescherming Sibculo e.o. vond het nest met één ei omstreeks 12.10 uur, vijf dagen nadat in Noord-Brabant het eerste ei van Nederland werd gevonden. Het nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen nu ook in Overijssel echt begonnen. Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. Deze bescherming is hard nodig, de weidevogels nemen al jaren in aantal af.

In Overijssel zetten jaarlijks ruim 400 vrijwilligers zich actief in voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens. De weidevogelgroepen worden hierbij door Landschap Overijssel ondersteund met materialen, cursussen en waar nodig begeleid.

Weidevogelvrijwilliger van het jaar 2016
De vondst van het eerste kievitsei van Overijssel komt twee dagen na de door Landschap Overijssel georganiseerde weidevogelmiddag in Lierderholthuis. Tijdens deze boeiende middag hoorden vrijwilligers alles over het jaar van de Kievit, werden de resultaten van 2015 gepresenteerd en werden ze bijgepraat over het inzetten van infrarood drones bij de weidevogelbescherming. Ook konden ze met de huifkar mee op excursie naar het Liederbroek, één van de beste weidevogelgebieden in de provincie.

Hoogtepunt van de middag was het uitreiken van de vrijwilligersprijs 2016, die dit jaar ging naar Joop Beens van de weidevogelgroep Genemuiden. Hij kreeg deze prijs voor zijn bijzondere inzet voor de weidevogels in de IJsseldelta.

Linda Brunsman a

foto: Landschap Overijssel