Nieuwe website Gemeente Hardenberg

Voor inwoners en ondernemers heeft de gemeente Hardenberg een nieuwe website gelanceerd. Op de nieuwe site hebben producten en diensten van de gemeente meer ruimte gekregen. Ook is de website nu geschikt voor het gebruik met een mobiel apparaat.

De gemeente Hardenberg heeft de afgelopen periode gewerkt aan het beter toegankelijk maken van de belangrijkste informatie op de website. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Onder meer door de keuze voor een groter lettertype. Op de nieuwe website is geen onderscheid meer gemaakt tussen informatie op de gemeentelijke website en in het Digitaal Loket. De belangrijkste producten en diensten zijn nu ondergebracht in één website. Hierdoor is de vindbaarheid van de informatie verbeterd. Door een nieuwe indeling moet ook de toegankelijkheid van de informatie eenvoudiger worden.

Feedback
Door de overgang naar een nieuwe website, is deze ook meteen geschikt gemaakt voor het gebruik van een mobiel apparaat. Op een mobiele telefoon of een tablet schaalt het beeld automatisch mee naar de juiste weergave. De komende periode wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website. Om die reden is alle feedback welkom. U kunt uw vragen en opmerkingen opsturen door middel van het digitale formulier. Alle feedback is welkom en zal worden gebruikt bij het verder verbeteren van de digitale dienstverlening.

websitegemeente1 b websitegemeente2 b websitegemeente3b