Bouw Kinderboerderij Ommen schiet lekker op

26 augustus 2016 Nieuws

Bouw Kinderboerderij Ommen schiet lekker op

De bouw van de Kinderboerderij Ommen in het hertenkamp op Landgoed het Laar schiet lekker op nadat men in mei gestart was. Het hertenkamp van Landgoed het Laar wordt de nieuwe locatie van de Kinderboerderij Ommen, die vanwege de nieuwbouw van het Vechtdal College verplaatst wordt. Naar verwachting opent de Kinderboerderij Ommen in oktober de deuren.

In verband met de nieuwbouw van het Vechtdal College en de uitbreiding van de buitenruimte van de school, hebben de gemeente Ommen, het Vechtdal College en de stichting Kinderboerderij Ommen eind 2014 afgesproken de boerderij te verplaatsen naar het hertenkamp op Landgoed het Laar. Voor deze locatie is gekozen omdat de Kinderboerderij en het hertenkamp een logische combinatie vormen. Daarnaast is het terrein goed ontsloten en is de vestiging van de kinderboerderij een waardevolle aanvulling op het aangrenzende wandel- en fietsroutenetwerk.

Het bestemmingsplan om de vestiging van de kinderboerderij op Het Laar mogelijk te maken is in mei 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. In de tussentijd heeft de kinderboerderij een nieuwe naam gekregen: van Stadsboerderij De Mars  naar Kinderboerderij Ommen.

Het ontwerp voor het gebouw is in nauw overleg met Het Oversticht tot stand gekomen. Ook het terrein rond de kinderboerderij krijgt een nieuwe inrichting, met onder andere een wandelpad.  De bouw van de kinderboerderij en de inrichting van het hertenkamp gaat eind mei van start. Tegelijkertijd wordt onderhoud uitgevoerd aan bestaande gebouwen op het terrein, die gebruikt worden door de kinderboerderij en de Bijenvereniging Ommen. Het gaat om de hooiberg met stalling, de dierenstalling en de duiventil. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Salbam in opdracht van de gemeente Ommen.

De nieuwe Kinderboerderij wordt na oplevering in bruikleen overgedragen aan de Stichting Kinderboerderij Ommen. Hiervoor ondertekenen de gemeente en de Stichting een bruikleenovereenkomst. Hierin spreken de gemeente en de stichting Kinderboerderij Ommen af dat de stichting zal zorgen voor beheer en onderhoud van het hertenkamp, inclusief de zorg van de bestaande hertenpopulatie door de huidige vrijwilliger. Hierbij wordt rekening houden met de status van Rijksmonument. Onderdeel van de bruikleenovereenkomst is ook dat de Bijenvereniging Ommen, de Ommer Konijnen- en Pluimveefokkers Vereniging “O.K.P.V.” en Vereniging Natuur en Milieu “De Vechtstreek” gebruik kunnen maken van de gebouwen en het terrein.

 

kinderboerderij ommen 1

kinderboerderij ommen 2

kinderboerderij ommen 3

kinderboerderij ommen 4

kinderboerderijommen 1

kinderboerderijommen 2

kinderboerderijommen 3

kinderboerderijommen 4

kinderboerderijommen 5

kinderboerderijommen 6