De Zonnebloem Bergentheim bestond 25 jaar!

30 januari 2017 Nieuws

De Zonnebloem Bergentheim bestond 25 jaar!

En dat wilden ze daar in het kanaaldorp niet zo maar voorbij laten gaan. In De Hoeksteen werd jl. zaterdag een receptie gehouden voor vrijwilligers, leden en cliënten. Hoewel de zaal niet helemaal vol liep, was er beslist sprake van een sfeervolle jubileum viering. Dat begon direct bij aankomst buiten al toen Henry Kompagnie de gasten met zijn accordeon muzikaal tegemoet trad. Afdelingsvoorzitter  Wim Lamberink hield een warm welkomstwoord voor onder andere ook de afgevaardigden van andere Zonnebloem afdelingen en voor wethouder René de Vent. Die voerde namens de gemeente Hardenberg eveneens het woord en bracht de felicitaties over. Een leuk facilitair detail van deze bijeenkomst was dat de catering verzorgd werd door leerlingen van het Alfa College, die daarvoor applaus kregen van de wethouder en de aanwezigen. En die en passant tijdens hun werkzaamheden achter het buffet ook swingend meegenoten van de sfeer en de gezelligheid.