‘ZijActief blijft bij de tijd’, expositie geopend

19 maart 2016 Evenementen

De jubileumtentoonstelling met de titel ‘ZijActief blijft bij de tijd’ toont de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de vereniging binnen de periode 1946 -2016, van de Boerinnenbond (ABTB),  de Katholieke Plattelandvrouwen (KPO) tot  het ZijActief Katholiek Vrouwennetwerk. Die tentoonstelling werd vandaag geopend wethouder René de Vent. Voor de openingstijden raadpleegt men de website http://www.museumslagharen.nl/

De vrouwenvereniging ZijActief Slagharen bestaat 70 jaar en uiteraard wilde men dat in Slagharen niet ongemerkt voorbij laten gaan.Het wordt gevierd met een ledenfeest en de tentoonstelling in ‘De Haarslag’ van Streekmuseum Het Oale Meestershuus. In nauwe samenwerking met het Streekhistorisch Museum presenteert ZijActief deze tentoonstelling over de ontwikkelingsgeschiedenis van de plattelandsvrouwen in Slagharen en omstreken en de vrouwenemancipatie in het algemeen. Vitrines zijn gevuld met oude artikelen en voorwerpen over mode en kleedgewoontes, huisinrichting en opvoeding, activiteiten in de ‘vrije’ tijd en cursussen. Er zijn ook bijzondere documenten te zien zoals de oude notulenboeken, vaandels, jubileum- wandkleden, krantenknipsels, fotoboeken en collages.

De vereniging ontwikkelde zich in de loop der tijd tot een actieve vrouwen vrijwilligers organisatie, die functioneert op het sociaal maatschappelijk vlak. Vrouwen die bij de vereniging zijn aangesloten betekenen veel voor de leefbaarheid van het dorp.  ZijActief biedt hen een programma waarin ontwikkeling, ontmoeting, ontspanning en het opkomen voor jezelf en anderen centraal staat. De nadruk ligt op het leren kennen van vrouwen uit je eigen omgeving en samen deelnemen aan informatieavonden over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals lezingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en leefstijl. Binnen het jaarprogram worden ook culturele, creatieve of sportieve activiteiten en excursies aangeboden, die kansen geven tot het ontwikkelen van interesses en talenten.

zijactief 9

zijactief 5

zijactief 8

zijactief (1) (Custom)

zijactief 7

zijactief 6

zijactief 4

zijactief 3

zijactief 2

zijactief 10