Zes gemeenten sluiten nieuw contract met Regiotaxi

5 juli 2016 Nieuws

Zes gemeenten sluiten nieuw contract met Regiotaxi

De wethouders van zes gemeenten hebben maandag 4 juli 2016 de overeenkomst met vervoersbedrijf VMNN getekend voor het Wmo-vervoer vanaf 2017. In het gemeentehuis van Ommen zetten de bestuurders van Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe, Zwartewaterland en Staphorst hun handtekening voor het vervolg van de Regiotaxi binnen hun grondgebied. Deze gemeenten nemen voor hun inwoners het regiotaxivervoer vanaf 1 januari 2017 over van de provincie Overijssel.

De gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe, Zwartewaterland en Staphorst hebben het vervoer van de Regiotaxi gezamenlijk aanbesteed. Daarin is ook het leerlingenvervoer van de gemeente Olst-Wijhe meegenomen. De overige gemeenten voegen  het leerlingenvervoer eventueel in een later stadium toe.

Kwaliteit Wmo-vervoer blijft

De gemeenten hebben deze opdracht voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 augustus 2019 gegund aan Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) in Assen. Dit bedrijf gaat voornamelijk personen vervoeren, die in het bezit zijn van een Wmo-pas. De Regiotaxi als openbaar vervoermiddel verdwijnt volgend jaar. De kwaliteit van de aanbieding stond bij deze aanbesteding voorop. VMNN heeft de meest gunstige aanbieding gedaan op kwaliteit en prijs. Dit vervoersbedrijf biedt dezelfde service als voorheen, maar maakt meer gebruik van moderne technieken en combineert ritten efficiënter.

Meer online reisinformatie

Belangrijk is dat de lage eigen bijdrage blijft behouden als reizigers het vervoer langer van tevoren reserveren. VMNN biedt meer mogelijkheden in het vervoer. Zij hanteren verschillende serviceniveaus en meer variatie in ritten. Het prijsniveau zal hierdoor veranderen, maar de basis van de serviceverlening blijft zoveel mogelijk behouden. Nieuw is dat de klant via het internet eigen reisinformatie kan zien, zoals aankomsttijd, zijn of haar eerder gereden ritten, facturen, wijzigingen van ritten en eventuele klachten en de voortgang daarvan.

Aandacht voor invoeringsproces

Op 1 januari 2017 gaat Regiotaxivervoer over naar VMNN. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor, dat deze overgang soepel verloopt. Na de zomer gaan de gemeenten samen met de vervoerder de klanten, die gebruik maken van een Wmo-pas, op de hoogte brengen. De gemeenten gaan de participatieraden zoveel als mogelijk betrekken bij het invoeringsproces van de nieuwe Regiotaxi, waarbij de behandeling van klachten een hoge prioriteit gaat krijgen.

regiotaxi web