Wethouder overhandigde multifunctionele afvalbakken

Wethouder René de Vent overhandigde vandaag op het gemeentehuis te Hardenberg multifunctionele afvalbakken aan twee van de drie inwoners die hadden deelgenomen aan het onderzoek over afvalinzameling in de gemeente Hardenberg en aan wie een prijs was uitgeloot. Aan het onderzoek was door maar liefst 1346 mensen deel genomen.  De gelukkige winnaars waren mevrouw Ellen Marsman uit Balkbrug, de heer Gerrit Wigger uit Lutten en de heer Timmer uit Dedemsvaart. De laatste kon helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn.

In de gemeente Hardenberg worden het restafval, GFT-afval, snoeiafval, plastic/metalen/drankkartons gescheiden ingezameld. In de afgelopen weken konden inwoners van de gemeente Hardenberg meedoen aan het onderzoek naar de inzameling van huishoudelijke afval. De gemeente Hardenberg wil op deze manier in kaart brengen hoe inwoners op dit moment omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek werkt de gemeente enkele varianten uit voor de volgende fase van het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’. De achterliggende gedachte van omgekeerd inzamelen is dat het gescheiden aanbieden van waardevolle en herbruikbare grondstoffen zo gemakkelijk mogelijk is en dat er minder service wordt verleend bij het inzamelen van restafval.

 

afvalbakwinnaars-zelf-4

afvalbakwinnaars-zelf-7

afvalbakwinnaars-zelf-6

afvalbakwinnaars-zelf-1