Vogeltrek: kraanvogels zijn onderweg

14 oktober 2015 Fotoreportages

Veel vogels zoeken voor de koude winter een ander gebied om te overleven. Dat vormt de vogeltrek. Ook de Europese kraanvogels zijn onderweg. Medio oktober vertrekt de grote golf van hun broedgebied in het hogere noorden (Scandinavië) naar de winterrust in Spanje en Noord-Afrika. Daar vreten ze zich een heel seizoen weer vol om in februari-maart terug te keren om weer voor nageslacht te zorgen. Sommigen wijken af. Zo ook een koppel dat eieren legde in de Engbertsdijkvenen en daar een jong groot brachten. De kraanvogels zijn vogels die het vooral van rust moeten hebben. Terreinbeheerder Staatsbosbeheer besteedde daarom minimale aandacht aan dit unieke gebeuren om de vogels zo weinig mogelijk te storen. Die rust hebben de kraanvogels ook tijdens de trek nodig. Vooral ook omdat ze na de inspanningen van het broedseizoen de afstand naar het wintergebied niet in een keer kunnen overbruggen. Daar zijn dit soort vogels te zwaar voor. Ze maken ’tussenlandingen’ om bij te vreten om de reis na een paar dagen weer te kunnen vervolgen. Dat doen ze in grote getale, vooral in Noord-Duitsland (vooral oostelijk van en op Rügen, ca. 50.000 stuks), de omgeving van Diepholz maar ook in Frankrijk. Enkelen doen soms ook, vaak gedreven door een oostelijke wind, onze contreien aan. Je treft ze dan overdag vooral ook aan op afgelegen voedselrijke akkers, profiterend van de resten op de geoogste aardappel- en maisvelden. ’s Nachts zoeken ze dan de (slaap)rust op van ondiepe watergebieden. In Noord-Duitsland doen ze dat op het wad, hier bij ons in natte veengebieden. Van vijanden hebben ze dan geen last. De beelden zijn gemaakt in Noord-Duitsland.

kraanvogels 1

kraanvogels 4

kraanvogels 8

kraanvogels 2

kraanvogels 5

kraanvogels 6

kraanvogels 7  kraanvogels 9