Vogels van de Tuinfluiters

14 november 2015 Evenementen

Vogels van de Tuinfluiters. In Ommen wel te verstaan. Het gaat om de leden van vogelvereniging De Tuinfluiter die hun mooiste kweekvogels tentoonstellen in het eigen clubgebouw, het clubhuis aan de Korenmolen 21. Twintig van hen hadden in totaal 315 vogels naar de vogelshsow gebracht. Van kleurkanaries tot sijsjes, van dwergpapegaaien tot grote parkieten als grote alexanders en grijskopedels. Een zeer veelzijdige verzameling, keurig  opgesteld in veel zelf vervaardigde vitrines en kleine volières. Dat gold ook voor de bezoekers. Zowel in de tentoonstellingsruimte als in de voorliggende ontmoetingsruimte was het een drukte en gezelligheid van belang. Op de bovenverdieping stond een mooie verzamelvolière met vogels als onder andere het baardmannetje. Ook stonden hier allerlei door de leden zelf gemaakte aan de vogelsport verwante artikelen, uiteraard om geschikt aan de man te brengen en om zo mee te helpen de clubkas op peil te houden.Voorzitter Gerard Stegeman was een tevreden man met deze tweede vogelshow in hun nog nieuwe clubgebouw. Het ledenaantal is stabiel en de belangstelling voor de vogelsport in Ommen is levendig, schrijft hij in het voorwoord van de catalogus. Persoonlijk was hij ook succesvol met zijn deelname met de lorisoorten. Hij werd kampioen met een viooltjeslori van nota bene 94 punten, een topvogel. Algemeen clubkampioen werd trouwens Ton de Ruiter met zijn collectie kleurkanaries van in totaal 461 punten, behaald na loting. Lambert Zandman kreeg het bondskruis van de overkoepelende Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers met een van zijn agaat geel intensieve kanaries in een stel van twee waarmee hij kampioen werd. Kampioen stammen werd Dick de Lange met een viertal kapoetsensijsjes. Hij sponsort tevens de vereniging in de vorm van een mooie omslag van de catalogus.

tuinfluiterommen 2

tuinfluiterommen 1

tuinfluiterommen 8

tuinfluiterommen 9  tuinfluiterommen 7 tuinfluiterommen 5 tuinfluiterommen 4 tuinfluiterommen 3