Vinder eerste kievitsei gemeente Hardenberg gewaardeerd

15 april 2017 Nieuws

Vinder eerste kievitsei gemeente Hardenberg gewaardeerd. Bezoek wethouder aan weidevogelbeschermers.

Jaarlijks brengt  wethouder Jannes Janssen van de gemeente Hardenberg een werkbezoek aan weidevogelbescherming ‘Avereest’. Deze keer tijdens een bijeenkomst met agrariërs, die zich bekommeren om en zich willen inzetten voor het beschermen van de weidevogelstand. Dit jaar gebeurde dat bij melkveehoudersbedrijf Vetker-Grevelman V.O.F. aan de Lutteres in Oud-Lutten. Tijdens het brainstormen kwam al snel naar voren dat de samenwerking tussen alle partijen zijn vruchten afwerpt. Hieruit bleek dat de agrariërs, de weidevogelbeschermers  en de gemeente Hardenberg op één lijn liggen, zo concludeerde Janny Spijkerman, voorzitter van weidevogelbescherming Avereest’. Vervolgens werd Franklin ter Horst, de vinder van het eerste kievitsei in de gemeente Hardenberg, een presentje aangeboden, waarna twee locaties bezocht werden. Op de eerste locatie werd in klein comité een wulpennest opgezocht, uit oogpunt van verstoring alleen door de wethouder en 2 vrijwilligers.

De tweede locatie bezocht men gezamenlijk, een akker waar al nesten op bekend waren. Dit perceel moest nog voor een tweede keer afgezocht worden omdat er nog meer nesten lagen. Dit gebeurde samen met de wethouder en de vrijwilligers. Er werden nog een aantal kievitsnesten gevonden en door de wethouder gemarkeerd. Bijzonder was dat er ook nog een nest van een scholekster werd gevonden op het zelfde perceel. Maar opeens klonk er een kreet van een vrijwilligster: ‘Hier lopen 4 kuikentjes’. Bij het nest aangekomen was duidelijk te zien dat deze net uitgekomen waren. Het was een mooi beleefmoment met als reactie van de wethouder en de vrijwilligers: ‘Hier doen we het voor!’