Vijf sterren vispassage een feit

21 oktober 2015 Nieuws

Vijf sterren vispassage voor vissen in Groot Salland: slim én goedkoop

Dankzij een lumineus en eenvoudig idee van Jeroen Waanders (Waterschap Groot Salland) kunnen vissen optimaal gebruik maken van de zogeheten ‘Wit-vispassages’ met frequent schommelende peilen. De inlaatklep van de vispassage blijft niet onnodig lang dicht staan door deze innovatie, waardoor vissen zich optimaal kunnen blijven verplaatsen en stuwen zonder problemen kunnen passeren. In deze korte video een toelichting met beelden.

Jeroen is prijswinnaar van de innovatieprijsvraag van de waterschappen Groot Salland en Vechtstromen. Hij bedacht, ontwierp en bouwde een automatische inlaatconstructie die zelfstandig opent en sluit, afhankelijk van het waterpeil. Jeroen: “In het verleden sloot de vispassage als het peil te laag was. Met de innovatieve  klep hebben de vissen hier geen last van. De constructie werkt op zonne-energie en is gerealiseerd tegen zeer lage kosten. Hoe ik hiertoe ben gekomen? Ik startte met een idee, daarna samen met collega’s verder uitdenken en gewoon proberen.”

De vernieuwende vispassageklep werkt inmiddels zonder problemen in een stuw aan de Rietsteeg in Mastenbroek en zal binnenkort ook worden toegepast in het gebied van waterschap Vechtstromen. Voor kleine stuwen die in de toekomst vispasseerbaar moeten worden gemaakt, is het voor de waterschappen een nieuwe optie.

Hieronder in een korte video een toelichting met beelden.