Vier Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen in Hardenberg

26 april 2016 Nieuws

Vier Koninklijke Onderscheidingen tijdens lintjesregen in Hardenberg

Burgemeester Peter Snijders reikte dinsdag 26 april 2016 vier Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter werden twee mannen en twee vrouwen in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de samenleving.

Mevrouw Zwaantje Gerritsen-Bril (Gramsbergen) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Gerritsen is vanaf 1970 bestuurslid van de vrouwenvereniging ‘Niet in eigen kracht’, onderdeel van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Gramsbergen. Momenteel is mevrouw Gerritsen voorzitter van de club, in het verleden was ze ook secretaris en algemeen adjunct. Van 1984 tot 1987 was zij contactpersoon ‘klassikale bijbelkring’ voor kinderen en volwassenen met een beperking; zij woonde regelmatig lessen bij en zocht contact met ouders van kinderen die hier volgens haar baat bij konden hebben. Als lid van de Kinderkerstfeestcommissie zorgde zij voor een mooie en passende kerstviering. Van 1992 tot 2007 was mevrouw namens de Gereformeerde kerk contactpersoon van Dit Koningskind, de landelijke vereniging voor Christenen met een beperking. Ook verzorgt zij het preekrooster voor de kerk en zorgt ze voor vervanging bij afwezigheid van de predikant. Voor de Stichting gereformeerde Vakantiekring De Oase, die vakanties aanbiedt aan eenzame ouderen, invaliden en chronisch zieken, is zij sinds 2000 actief als vrijwilligster; ze verzorgt de gasten, maakt schoon, zorgt voor het eten en een ontspannen sfeer onder de vakantiegangers. Ze begeleidde in de jaren 1976-1980 stagiaires van de Huishoudschool in Coevorden tijdens hun stage als gezinshulp. In 1970 zorgde mevrouw Gerritsen vijf maanden voor het pasgeboren zoontje van haar oudste zus, die door een ernstig ongeluk hiertoe zelf  niet in staat was. Ook heeft zij een aantal maanden crisisopvang geboden aan een vriendin van haar dochter, die wegens omstandigheden niet meer thuis kon wonen en ondersteunde ze een man wiens vrouw ernstig ziek was bij praktische huishoudelijke zaken. Samen met anderen verleent mevrouw mantelzorg aan een jong gezin met problemen en ook zorgde ze de afgelopen jaren voor haar eigen zussen, maar ook anderen in haar omgeving staat ze bij met raad en daad. Mevrouw Gerritsen collecteerde vijftien jaar voor de Nierstichting en Simavi, naast het collecteren zelf nam ze ook de gehele organisatie voor haar rekening. Sinds 2011 is mevrouw lid van de plaatselijke werkcommissie van Dorcas. Ze zamelt spullen in en maakt ook zelf dingen voor de verkoop. Voor kinderen in Afrika maakt ze ook kleding en zamelt deze in, haar echtgenoot neemt deze vervolgens mee als hij voor het begeleiden van projecten naar Ethiopië reist.

Pouwel Arkes (De Krim) – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Arkes  was vanaf 1975 gedurende tien jaar bestuurslid van de buurtvereniging ‘Centrum’. Deze grootste buurtvereniging in De Krim organiseert spooktochten, bingo’s, toneelavonden, 4-mei-herdenkingen, activiteiten op Bevrijdingsdag en houdt een speeltuin in stand. Vanuit de buurtvereniging werd medio jaren ’80 van de vorige eeuw het amateurgezelschap ‘De Krimse Revue’ opgericht. De heer Arkes was hier, als één van de oprichters, nauw bij betrokken. Het in de regio vermaarde amateur-toneelgezelschap verzorgt jaarlijks zo’n zes voorstellingen, die bol staan van humor, typetjes en liedjes, en garant staan voor veel lachmomenten. Van 1978 tot 1984 was de heer Arkes lid van het schoolbestuur van de christelijke basisschool ‘De Bron’ en –ongeveer gelijktijdig- diaken van de hervormde gemeente. Deze werd later met de gereformeerde gemeente samengevoegd tot de PKN. Bij deze samenvoeging had de heer Arkes, als kerkrentmeester vaak een bemiddelende rol. Hij is een bruggenbouw met natuurlijk leiderschap, van wie mensen iets aan willen nemen. De heer Arkes was ook verantwoordelijk voor de financiële samenvoeging van de kerkelijke gemeenten en bouwcoördinator/klusser tijdens de bouw van een nieuw bijgebouw aan de kerk. Een ongelukkige val van een ladder maakte hier een einde aan, ook zijn activiteiten als brandweervrijwilliger moet hij hierdoor na 23 jaar staken. Van 1985 – 1988 was de heer Arkes verzorger bij het 1e elftal van voetbalvereniging DKB’44. Vanaf 2006 heeft hij zich actief ingezet voor een nieuwe sportaccommodatie in De Krim, die inmiddels gerealiseerd is. De heer Arkes maakt deel uit van het bestuur van DKB’44. Sinds enige jaren is de heer Arkes ook actief als vrijwilliger om het openluchtbad in De Krim open te houden en was hij één van de kartrekkers bij de aanleg van een nieuwe ijsbaan, annex  evenemententerrein in De Krim.

Mevrouw Janna Adriana van Dijk-Bakker (Sibculo) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van Dijk is werkzaam bij Jarabee, een instantie die de werving, selectie en begeleiding van pleegzorg in de regio Twente verzorgt. Jarabee ondersteunt pleegouders met bijeenkomsten en thema-avonden, verzorgt workshops en zorgt dat inzichten en ervaringen over pleegzorg worden gedeeld. Naast haar werk voor Jarabee is mevrouw ook zelf pleegouder. Sinds 1983 vangt zij samen met haar echtgenoot kinderen en jongeren op. In de afgelopen 32 jaar zijn dat tientallen geweest; baby’s, tieners maar ook kinderen met een beperking vonden bij de familie een thuis, vaak met meerdere tegelijk. Mevrouw Van Dijk maakt zich hard voor de belangen van pleegkinderen. Niet alleen als pleegouder, ook in haar baan als medewerker werving, selectie en scholing bij Jarabee. Ze is een duizendpoot, ambassadeur en ‘het visitekaartje’ van de pleegzorg in Overijssel. Bij het opzetten van crisispleegzorg in Overijssel speelde mevrouw Van Dijk een grote rol. Ze is onverminderd bezig met het ontwikkelen en verbeteren van verschillende vormen van pleegzorg en leidde bijvoorbeeld het project ‘Tienus’ waarin Trias Jeugdhulp en Jarabee in 2012 en 2013 extra aandacht besteedden aan tienerpleegzorg. Er werd in deze periode ruim veertig nieuwe tienerpleeggezinnen toegevoegd aan het bestand. Tijdens dit project werd een nieuwe manier van matching en bemiddeling uitgeprobeerd,  waarbij de tieners zelf meer zeggenschap kregen over waar ze zouden willen wonen. Mevrouw Van Dijk deed hiervoor in haar vrije tijd ook allerlei nevenwerkzaamheden. Zij doet als medewerker werving, selectie en scholing veel meer dan uit hoofde van haar functie mag worden verwacht.

De heer Jan Heuver (Hardenberg) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Heuver begon in 1967, op zijn 18e, in de bandenhandel van zijn vader in Den Ham. De bandenhandel is in bijna vijftig jaar tijd uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van de gemeente Hardenberg en één van de grootste bandenspecialisten van Europa, met 220 werknemers, verdeeld over 13 Profile Tyre Centres. De heer Heuver staat dicht bij zijn personeel en is goed op de hoogte van het wel en wee van zijn werknemers. Als leidinggevende is hij gedreven, creatief,  inspirerend en toegankelijk voor het personeel. Hij weet mensen uitstekend te motiveren. De heer Heuver is dankzij zijn contacten met China, exclusief dealer voor acht Europese landen van het bandenmerk Aeolus en zet voor zijn groothandel een productielijn op in Vietnam. Vijftien jaar lang was de heer Heuver commissielid ca0-onderhandelingen voor de wielen- en bandenbranche en hij was lid van de raad van commissarissen van het overslagknooppunt Euro Terminal Emmen-Coevorden-Hardenberg en bestuurslid van de Industriële Koepel Vechtdal en Bedrijvenpark Broeklanden. In 1993 was de heer Heuver één van de commissieleden die onderzocht hoe het Hardenbergse bedrijfsleven de voetbalvereniging HHC Hardenberg zou kunnen ondersteunen. Dit resulteerde in de Ondernemersclub HHC, (OCH), inmiddels de grootste netwerkclub van Hardenberg en omstreken. Ook is hij voorzitter van de  Hardenbergse tennisvereniging TOGO, vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid zoekt hij de samenwerking met de Baalderborg Groep, om ook mensen met een beperking en ouderen aan het bewegen te krijgen. De heer Heuver is ook betrokken bij een drietal projecten in Afrika. Vanuit de Diaconie van de Protestante Gemeente Hardenberg-Heemse-Radewijk is hij kartrekker van het project ‘Senegal juist nu’ , opgezet naar aanleiding van de veerbootramp in Senegal in 2002, waarbij twee Hardenbergse jongeren omkwamen. Dit project ondersteunt de vele weeskinderen die als gevolg van de bootramp achterbleven. De heer Heuver werd voorzitter van de werkgroep die werd opgericht voor dit project, dat stenen klaslokalen wilde bouwen in Kafountine, Senegal, zodat ook tijdens de regenperiode het onderwijs gewoon door kan gaan. Het project mag succesvol worden genoemd, onlangs –november 2015 – werd er nog een bibliotheek bij de school gebouwd. Ook in Oeganda steunt de heer Heuver belangeloos de Stichting Home of Hope & Dreams van de Hardenbergse Gini Pullen, die hier met 3 Oegandese collega’s een kindertehuis heeft opgezet. De heer Heuver organiseerde in 2013 een reis voor mensen uit Hardenberg om op die manier meer bekendheid aan het project te geven en sponsoren te werven. Een jaar later ging hij opnieuw naar Oeganda om persoonlijk de handen uit de mouwen te steken. Ook de Stichting Marianne Center, gevestigd in Nairobi, Kenia, mag rekenen op de steun van de heer Heuver  voor de nieuwbouw van dit centrum, waar mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Heuver-5 web 7

Heuver-42 web 6

Heuver-62web 5

Heuver-82 web 4

Heuver-108 web 3

Heuver-121 web 2

Heuver-151 web 1

Met dank aan Dianne de Goeijen voor de gemaakte foto’s