Veiligheid, kunst en beleving in het Vechtpark Hardenberg magazine

15 oktober 2016 Nieuws

Veiligheid, kunst en beleving in het Vechtpark Hardenberg magazine. Het landschap als kunstwerk.

Het Vechtpark Hardenberg kwam op een bijzondere manier tot stand. Inwoners, kunstenaars, landschapsarchitecten en diverse deskundigen werkten op een unieke manier samen aan het park. Zij realiseerden er een ideale mix tussen waterveiligheid, natuurontwikkeling, kunst en beleving. In het Vechtpark Hardenberg Magazine – een eenmalige uitgave – wordt op een inspirerende manier in tekst en beeld verteld hoe het Vechtpark Hardenberg tot stand is gekomen. Men ontdekt hoe de overheid op een actieve en betekenisvolle manier bewoners en andere belanghebbenden betrekt bij veranderingen in hun leefomgeving.  De gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen werkten samen met inwoners en verschillende partners aan het Vechtpark Hardenberg: een prachtig parkachtig rivierenlandschap dwars door het centrum. Het Vechtpark verbindt rivier de Vecht en de stad Hardenberg met elkaar, met de Vecht als waardevol cultuurhistorisch element in het stedelijk landschap. Inwoners en toeristen kunnen in het Vechtpark genieten en recreëren in een groene, waterrijke omgeving. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht. De samenstelling en eindredactie van het magazine was in handen van Anne Reenders en Jeroen van Westen, de laatste was tevens curator van het gehele project.

Het was curator Jeroen van Westen die gisteren de eerste exemplaren va het magazine overhandigde aan de wethouders Jannes Janssen en René de Vent. Dat gebeurde tijdens een lunch in natuuractiviteitencentrum De Koppel. Daarna vertrokken alle genodigden op de fiets  voor een tocht door Vechtpark Hardenberg langs de diverse kunstobjecten. In totaal staan er in dat vechtpark, soms wat verborgen en of niet wetend, 11 grotere of kleinere kunstobjecten, die ontdekt kunnen worden. Alle kunstenaars, genoemd in het magazine, waren aanwezig en werden vooraf vereeuwigd op een groepsfoto. Bij diverse objecten gaven ze zelf tekst en uitleg over het tot stand komen er van. Zo ook bij de Voorstraatbrug. Daar was het Eric de Lyon die de aanwezigen vanaf het uitzichtplatform bij praatte.

magazine-1

magazine-2

magazinevechtparkzelf-1

magazinevechtparkzelf-2

magazinevechtparkzelf-3

magazinevechtparkzelf-4

magazinevechtparkzelf-7

magazinevechtparkzelf-5

magazinevechtparkzelf-6