Vechtpark H’berg: inrichting Centrum Uiterwaard

13 augustus 2015 Nieuws

Op 17 augustus start Plegt-Vos Infra & Milieu in opdracht van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen met de herinrichting van het gebied Centrum Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. Dankzij het plan krijgen water, beleving en natuur meer ruimte. En wordt een gebied gevormd waar inwoners en toeristen kunnen genieten en recreëren in een groene, waterrijke omgeving. Het gebied Centrum Uiterwaard ligt tussen de Europaweg en de J.C. Kellerlaan. Met de herinrichting krijgt water meer ruimte en verbetert de waterveiligheid in Hardenberg. Daarnaast vormen het uiterlijk en de gebruiksfuncties van de omgeving twee belangrijke speerpunten. Ruimte voor water, beleving en natuur, een lig- en evenementenweide en wandel- en fietspaden geven het gebied een positieve impuls.

De werkzaamheden voor in het gebied Centrum Uiterwaard zijn opgedeeld in 6 fases.

Uiterwaarden. Van 17 augustus 2015 tot 13 oktober 2015.

Tussen de Europaweg en Voorstraatbrug wordt een wandelpad langs de uiterwaarden aangelegd. Ook worden de dijk en de uiterwaarden door een betonnen trap met elkaar verbonden. Verder wordt de natuurvriendelijke oever tussen de Voorstraatbrug en de Amaliabrug doorgetrokken en verbreed. Een deel van de oever blijft evenemententerrein, waarvan de toegankelijkheid wordt vergroot met de aanleg van een wandelpad.

Heemsermarspark. Van 17 augustus 2015 tot 18 december 2015.

Het Heemsermarspark wordt uitgebreid, toegankelijker gemaakt met wandel- en fietspaden en krijgt bij extreem hoog water de functie van noodberging. Deze noodberging kan circa 100.000 m3 water opvangen. Een overlaat zorgt ervoor, dat de berging in het geval van hoog water kan volstromen.

Voorstraatbrug. Van 17 augustus 2015 tot 18 december 2015.

De Voorstraatbrug wordt aangepast, zodat de doorstroming van de Vecht bij hoog water soepeler verloopt. Daarnaast zorgen de aanpassingen voor een betere uitstraling van de brug.

Bestaande waterkering ’t Holt, overlaat en transferium. Van 1 april 2016 tot 29 april 2016.

In de bocht op de dijk, tussen de Amaliabrug en Willem Alexanderbrug wordt een transferium aangelegd, dat de functie krijgt van uitkijkpunt, vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en van parkeervoorziening. Daarnaast wordt een overlaatkunstwerk geplaatst in de vorm van een drempel. Deze zorgt ervoor dat het Heemsermarspark bij extreem hoog water kan volstromen. De drempel dient ook als tribune tijdens evenementen.

Minimale overlast

Tijdens de gehele herinrichting wordt de overlast tot een minimum beperkt. De werkzaamheden aan de Voorstraatbrug kunnen echter enige hinder opleveren. De brug wordt van 23 september tot 24 november afgesloten voor alle automobilisten. Automobilisten worden geadviseerd om in deze periode om te rijden via de Europaweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug, met uitzondering van twee dagdelen. Deze dagdelen zijn nog niet bekend, maar worden tijdig aangegeven. Voor de automobilisten zal een omleiding worden ingesteld.
Er wordt alles aan gedaan om de bereikbaarheid van het woon- en winkelgebied rondom het gebied te allen tijde goed te houden. Eventuele afsluitingen of omleidingen worden op tijd aangekondigd en duidelijk aangegeven.

Vechtpark Hardenberg_Panelen A0_Deelgebied Centrum Uiterwaard (Custom)