Vechtpark Centrum Uiterwaard: Open Middag voor inwoners en geïnteresseerden

12 april 2016 Nieuws

Vechtpark Centrum Uiterwaard nadert voltooiing. Open middag voor inwoners en geïnteresseerden.

Medewerkers van Plegt-Vos Infra en Milieu gaan de bezoekers morgen, woensdag 13 april,  alles vertellen over de ontwikkelingen in het Vechtpark bij Hardenberg. Van 14 tot 17 uur wordt het gebied tijdens een Open Middag tijdelijk opengesteld om inwoners en geïnteresseerden op eigen gelegenheid het gebied te kunnen laten verkennen. Daarnaast starten er om 14.30 en 15.30 uur rondleidingen. Voor kinderen wordt er een speciale puzzeltocht uitgezet.

De werkzaamheden concentreren zich momenteel op drie onderdelen. In de bocht op de Vechtdijk, tussen de Amaliabrug en Willem Alexanderbrug wordt een transferium aangelegd. Dat krijgt de functie van uitkijkpunt, van vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en van parkeervoorziening. De contouren van dat ronde plateau zijn al duidelijk zichtbaar. In het midden ervan komt een markering op een verhoogde rand.

IMG_0511 web

IMG_0512 web

IMG_0516 web

Het Heemsermarspark wordt uitgebreid en toegankelijker gemaakt met wandel- en fietspaden en krijgt bij extreem hoog water de functie van noodberging. Deze noodberging kan circa 100.000 m3 water opvangen. Een overlaat zorgt ervoor, dat de berging in het geval van hoogwater kan volstromen. Terwijl de opmerkelijke gast in de Vecht, de eidereend, al een paar jaar hier zijn domicilie neemt, werden de eersten van de 2700 elementen van die overlaat geplaatst. Aan de Vechtkant worden ze zodanig opgesteld dat men er kan plaats nemen om te genieten van het Vechtdal.

De Voorstraatbrug ondergaat de laatste aanpassingen. Er is gezorgd voor meer doorstroming van het Vechtwater als dat bij hoogwater buiten de oevers treedt. Boven op de elementen waar het water onder door kan stromen, wordt momenteel een laag hardsteen aangebracht. Aan beide kanten van de brug ontstaan ook hier uitzichtpunten.
Vanaf augustus 2015 werkt Plegt- Vos Infra & Milieu in opdracht van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen aan de herinrichting van het gebied Centrum Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. Met de herinrichting krijgt water meer ruimte en verbetert de waterveiligheid in Hardenberg. De werkzaamheden moeten voor de zomer afgerond zijn. De op 22 april a.s. te verlopen Vrieling Hardenberg City Run zal geen hinder ondervinden.

 

vechtpark open middag 1  vechtpark open middag 3

vechtpark open middag 4

vechtpark open middag 5

vechtpark open middag 6

vechtpark open middag 7

vechtpark open middag 8

vechtpark open middag 9

vechtpark open middag 10

vechtpark open middag 2

vechtpark open middag 11