Heringericht Vechtdal gebied Centrum Uiterwaard is klaar

27 juni 2016 Nieuws

Het deel van het Vechtdal gebied Centrum Uiterwaard is klaar. De herinrichting kreeg jl. zaterdag een afronding met de officiële ingebruikname.  Tijdens een bijeenkomst op het terrein van het ballonfestival voerden gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van Waterschap Vechtstromen en wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg kort het woord en blikten onder leiding van presentator Jan Odink terug op wat er allemaal tot stand gekomen was.  Onder andere kwam de Overlaat ter sprake. Dat lager gelegen deel in de dijk langs de Vecht dat in geval van hoog water een overloopfunctie heeft naar het achterliggend retentiegebied Heemsermarspark, fungeerde tijdens de ballonfeesten als een soort amfitheater van waaruit men prachtig  de heteluchtballonnen kon zien opstijgen. Nu was daar het moment dat de drie vlaggen gehesen om daarmee dit deel van het Vechtpark officieel voor geopend te verklaren. Daarvoor waren in de tent een viertal prijzen uitgereikt aan de winnaars van de prijsvraag ‘Hoe beleef jij het Vechtpark?’.

Sinds augustus vorig jaar is gewerkt aan de herinrichting van het gebied Centrum Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. Net als in de rest van het Vechtpark hebben water, beleving en natuur hier meer ruimte gekregen. Er is een gebied gevormd waar inwoners en toeristen kunnen genieten en recreëren in een groene, waterrijke omgeving. In het gebied Centrum Uiterwaard is ruim 100.000 kubieke meter extra ruimte voor water gecreëerd, is de stabiliteit van de dijk verbeterd, is het zomerbed verbreed en zijn natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Om het gebied optimaal te beleven, is een lig- en evenementenweide gecreëerd en zijn diverse wandel- en fietspaden aangelegd. Het Heemsermarspark is uitgebreid en toegankelijker gemaakt met wandel- en fietspaden. Een overlaatkunstwerk in de vorm van een drempel zorgt ervoor dat het park bij extreem hoog water kan volstromen en kan fungeren als noodberging. De drempel dient ook als tribune tijdens evenementen. De Voorstraatbrug is aangepast zodat de doorstroming van de vecht bij hoog water soepeler verloopt. In de bocht op de dijk is een transferium aangelegd dat fungeert als uitkijkpunt, als vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en parkeervoorziening.

Winnaars prijsvraag ‘Hoe beleef jij het Vechtpark?’

Ter gelegenheid van de opening konden inwoners meedoen aan een prijsvraag en zo kans maken op een ballonvaart voor twee personen tijdens het ballonfestival Hardenberg. De opdracht was: vertel op jouw eigen manier hoe jij het Vechtpark beleeft en doe dat op zo’n creatief mogelijke manier. Uit alle inzendingen zijn 4 winnaars geselecteerd. De prijzen werden dus tijdens de opening uitgereikt en de winnaars konden zaterdagavond met de luchtballon de lucht in om het Vechtpark vanuit de lucht te bewonderen.

vechtparkcu open 1

vechtparkcu open 2

vechtparkcu open 3

vechtparkcu open 4

vechtparkcu open 5

vechtparkcu open 6

vechtparkcu open 7

vechtparkcu open 8

vechtparkcu open 9

vechtparkcu open 11

vechtparkcu open 10

vechtparkcu openinga 3

vechtparkcu openinga 2 vechtparkcu openinga 1