Vecht als laaglandrivier: lezing Johan Poffers

Natuurkenner en fotograaf Johan Poffers is door Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek gevraagd om na de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging op woensdag 23 maart te vertellen en beelden te laten zien over de Vecht als halfnatuurlijke laaglandrivier. Hij zal laten zien wat er in de nabijheid van de Vecht leeft, groeit en bloeit. Aan bod komen onder andere de kruidenrijke graslanden, verschillende vogels, de otter en de bever. Ook een onderwerp als het bevaarbaar maken van de Vecht, dat nogal controversieel is, gaat Johan niet uit de weg.

Bij en aan de Vecht zijn de laatste jaren heel wat werkzaamheden geweest. Denk aan het de aanleg van de nevengeul bij Junne en het aansluiten van meanders. Maatregelen om van de Vecht een meer natuurlijker rivier te maken én om te zorgen voor voldoende waterberging in tijden van overvloedige regenval. Johan zal er boeiend over vertellen.

De ALV begint om 19.00 uur en is bedoeld voor leden. Daarna zijn leden en niet-leden van harte welkom bij de lezing van Johan Poffers, die begint om 20.00 uur en plaatsvindt in het gebouw van Vogelvereniging de Tuinfluiter aan de Korenmolen 21 in Ommen (naast het gebouw van SDG). Voor leden van de Vechtstreek is de lezing gratis, niet-leden betalen 2,- euro per persoon.

Juni Nevengeul Junne web

De foto is van Dook van Gils: de Nevengeul bij Junne.