Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat

15 januari 2016 Nieuws

Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat. Deze titel draagt het boek, geschreven door Klaas Oosterkamp, dat diep teruggaat in de geschiedenis toen zo’n 100 jaar geleden de landarbeiders van het platteland dreigden te moeten vertrekken om hun inkomen te vinden in de fabrieken in steden. Van overheidswege kwamen er sociale fondsen die hen in staat stelde op het platteland te kunnen blijven wonen en werken in eigen dorpjes en omgeving in het belang van de arbeider. Het boek is gemaakt in opdracht van zo’n nu nog bestaand fonds, Stichting Regiofonds Dooze en Dorp, door Klaas Oosterkamp, een oud-leraar Nederlands uit Hardenberg die met bereiken van zijn pensioenleeftijd werk maakt van het schrijven van historische boeken.

In multifunctioneel centrum De Horst in Sibculo, een van de dorpen die in genoemde tijd zijn ontstaan en waar de stichting die een soortgelijk fonds nog steeds beheert ook gevestigd is, nam voorzitter Henk Kuiper het welkom voor zijn rekening. Vervolgens vertelde Jan Willem Lukas namens dat Regiofonds over het ontstaan van het boek en presenteerde hij het eerste exemplaar aan burgemeester Peter Snijders van Hardenberg.  Tevens kreeg Snijders voor de gemeente Hardenberg een cheque van € 2.500 overhandigd. Die nodigde vervolgens de aanwezigen uit om mee te denken en met suggesties voor de dag te komen hoe dat geld verantwoord besteed kon gaan worden. Geïnteresseerd als hij is in geschiedenis vertelde hij ook dat het leven in de streek zoals dat vroeger was en zoals hij dat ook in andere boeken gelezen heeft, hem zeer aangegrepen heeft.  Tenslotte informeerde auteur Klaas Oosterbaan de zaal  over zijn opdracht tot het schrijven er van, vanaf de oprichting van de Landarbeidersvereniging in 1919, de grote hoeveelheid documentatie die hij doorgespit heeft, de vele bezoeken die hij in de diverse dorpen heeft afgelegd om onder andere te horen hoe die landarbeiders van vroeger zelfstandige boeren werden. Hij wenste tenslotte de genodigden veel leesplezier, net zoveel plezier als hij heeft gehad met het schrijven van het boek. Van Landarbeidersbelang tot Mecenaat is uitgegeven door Theo Bouwmeester van Olbo, intermediair in identiteit. Dit prachtige boekwerk is te verkrijgen in de boekwinkels in Hardenberg.

 

landarbeiders 1

landarbeiders 2

landarbeiders 3

landarbeiders 4

landarbeiders 8

landarbeiders 11

landarbeiders 5

landarbeiders 6

landarbeiders 12

landarbeiders 7

landarbeiders 9

landarbeiders 10