Tunnelbak N34 kan nu al weer gebruikt worden

15 april 2016 Nieuws

De provincie Overijssel voert werkzaamheden uit aan de tunnelbak Haardijk in de N34 ter hoogte van Hardenberg. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De omleiding van het doorgaand verkeer was gepland van 4 april (01.00 uur)  t/m 18 april (01.00 uur) 2016. De tunnelbak is echter vandaag op 15 april 2016 om 17.00 uur weer opengesteld. De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn dan afgedraaid en worden t.z.t. door aannemer Reef Infra B.V. afgevoerd.

Tunnelbak N34 onder handen genomen.

Sinds 4 april zijn uitvoerders van de Provincie Overijssel hard bezig om alles op en aan de tunnelbak in de N34 bij Hardenberg aan te pakken. Dit is vooral noodzakelijk omdat het asfalt aan het einde van zijn technische levensduur is. De midden barrier is tijdelijk verwijderd. Om het asfalt te kunnen vernieuwen, moesten meerdere lagen weggeschrapt worden.    Op diverse plaatsen worden aan de onderliggende laag herstelwerkzaamheden verricht. Ook de wanden van de tunnelbak krijgen een grote onderhoudsbeurt. Ze worden gereinigd, voegen worden hersteld en er gaat opnieuw aan geschilderd worden. Intussen heeft het verkeer te maken met omleidingen. Ze staan aangekondigd op de borden langs de N34 bij de tunnelbak Haardijk en op de website www.bereikbaar.overijssel.nl . Het fietsverkeer op de Haardijk/N343 ondervindt enige hinder van de werkzaamheden bovenop de tunnelbak. Fietsers moeten tijdens deze uitvoeringsperiode gebruik maken van een van de twee fietspaden. De tijdelijke fietsroute wordt met borden aangegeven. Alle werkzaamheden worden volgens een strak schema uitgevoerd. Noodzakelijk om ervoor te zorgen dat op maandag 18 april vanaf 01.00 alle verkeer weer zijn normale gang kan gaan.

tunnelbak 1

tunnelbak 2

tunnelbak 3

tunnelbak 4