Tunnelbak N34 afgesloten van 4 t/m 18 april

23 maart 2016 Nieuws

N34 bij Hardenberg in verband met werkzaamheden tunnelbak afgesloten van 4 april 01.00 uur tot en met 18 april 01.00 uur.

‘De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werken wij op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel. Eén van deze wegen is de provinciale weg N34 (Witte Paal – grens met Drenthe).
Vooruitlopend op de grote ombouw van de N34 in 2017/2018 voert de provincie werkzaamheden uit aan de tunnelbak Haardijk. Dit is noodzakelijk omdat het asfalt aan het einde van zijn technische levensduur is.
De onderhoudswerkzaamheden omvatten:
• het tijdelijk verwijderen van de middenbarrier;
• het vervangen van meerdere asfaltlagen;
• het aanbrengen van de markeringen;
• het onderhoud aan de tunnelbak (o.a. reinigen, schilderen, herstellen voegen);
• het onderhoud bovenop de tunnelbak (schilderen en vervangen voegen).

Door de uit te voeren werkzaamheden is de provinciale weg N34 ter hoogte van de tunnelbak, tussen de provinciale weg N343 en J.C. Kellerlaan te Hardenberg (hectometerpaal 32,0 en 33,5), gestremd. De duur van de stremming is van 4 april (01.00 uur) tot en met 18 april (01.00 uur) 2016.

Het doorgaand verkeer wordt ten noorden van Hardenberg omgeleid via de N377 (Coevorden – Balkbrug), de N48 (Balkbrug – Ommen). Hardenberg blijft bereikbaar via de N343 (vanuit Slagharen), de N36 (Ommen – De Witte Paal), de N34 (vanaf De Witte Paal) en J.C. Kellerlaan. De omleiding wordt aangekondigd op de borden langs de N34 bij de tunnelbak Haardijk, op de websites www.bereikbaar.overijssel.nl en www.overijssel.nl/N34

Het fietsverkeer op de Haardijk/N343 ondervindt enige hinder van de werkzaamheden bovenop de tunnelbak. Het fietsverkeer moet in de uitvoeringsperiode gebruik maken van één van de twee fietspaden. De tijdelijke fietsroute wordt met borden aangegeven.

 

tunnelbak ha (2)