Super tennispark met padelbanen in Hardenberg geopend!

Nieuw tennispark met padelbanen in Hardenberg zet sportief Hardenberg nadrukkelijk op de kaart!
Padel, een combinatie tussen squash en tennis, is de sportsensatie van 2017.

Vrijdagmiddag werd het tennispark officieel geopend.  Iedereen was van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Er waren zaterdag demonstratie wedstrijden voor de bezoekers van de open dag. Ook stond er een demonstratie padel gepland. De Nederlandse top van Padel was naar Hardenberg gekomen voor deze demonstratie met twee spelers uit de nationale selectie met onder andere de huidige nummer 1 van Nederland.

Tennis en sport van kleuter tot 80+.
De voorzitter van Tennisclub Hardenberg Marcel van Dijken is enorm blij met dit nieuwe tennispark. “Het is een brede sport, onze jongste lid is vijf jaar oud en we hebben ook een  hele groep 80 plussers die nog wekelijks tennissen. Ik kijk er naar uit dat al onze leden nu kunnen gaan genieten van dit prachtige park. We bieden naast tennis nu ook padel en we hebben de contributie gelijk weten te houden. De contributie is voor leden van  23 jaar en ouder €114 per jaar voor 23 jaar en ouder, t/m 22 jaar €49,50. Omgerekend €9,50 en € 4,50 per maand. Daar zijn we heel blij mee. We hebben nu 10 tennisbanen, 2 padelbanen en in de tennishal 3 indoorbanen en zijn klaar voor de toekomst. We hopen veel nieuwe leden te mogen begroeten.”

Voorafgaand aan het openingspraatje van Van Dijken, voerden de voorzitters Jan Heuver en Ronald Boon van de voormalig tennisverenigingen TOGO en TVO het woord. Immers, Tennisclub Hardenberg is ontstaan uit de fusie tussen TVO  en TOGO. Beiden gingen dus samen verder als  Tennisclub Hardenberg.

Een stukje geschiedenis. 

Begin jaren ’80 werd door gemeente Hardenberg een tennishal gebouwd op sportpark De Boshoek. Toen deze niet rendabel bleek te zijn werd de tennishal aangeboden aan tennisvereniging TOGO (Tot Ons Genoegen Opgericht). De club, opgericht in 1930, vond het destijds in financieel opzicht een te groot risico en zag van de overname af. Er werd vervolgens een stichting opgericht om de hal te beheren. Bovendien werden drie (kunstgras)buitenbanen aangelegd en een nieuwe tennisvereniging was een feit: TVO (Tennis Vereniging Open air).

Sindsdien acteerden beide clubs naast elkaar: TVO als een twaalfmaanden-tennisvereniging (waar men gedurende het hele jaar kan tennissen op zowel de buiten- als binnenbanen) en TOGO, een club met zes gravelbanen (waar in de wintermaanden de activiteiten stil liggen).

Hoewel het plan tot een fusie te komen al een paar keer eerder ter sprake was gekomen, werd dit in 2013 serieus opgepakt. TOGO had de wens om ook een 12-maanden-vereniging te worden. Het bestuur van TOGO realiseerde zich dat een onderlinge concurrentie tussen beide tennisverenigingen de tennissport in Hardenberg niet ten goede zou komen en nam het initiatief voor een gesprek met buurman TVO.

Beide clubs hielden een enquête onder de leden met als uitkomst dat bij beide clubs een grote meerderheid van de leden voor een fusie zou stemmen. Deze uitkomst gaf voldoende vertrouwen om een fusiecommissie op te richten en een fusieplan verder uit te werken. Van beide clubs schoven in eerste instantie drie leden aan en later kon ook een afvaardiging van Stichting Beheer Tennishal Hardenberg (SBTH) worden toegevoegd. Onder bewind van onafhankelijk voorzitter Bert Meulman vond in oktober 2013 de eerste vergadering plaats van de fusiecommissie.

Sindsdien is er gedurende twee en een half jaar een hoop vergaderd, besproken en geregeld. Bijna alle fracties van de gemeenteraad zijn op bezoek geweest. Er werden raadvergaderingen bijgewoond en ook werd door beide voorzitters enkele keren ingesproken tijdens een raadsvergadering. Na in goede harmonie verlopen gesprekken met wethouder Douwe Prinsse en de afdeling sportzaken van gemeente Hardenberg kon de raad uiteindelijk een subsidie toezeggen van € 450.000,-. Ondertussen was een bouwcommissie al actief in gesprek met diverse aannemers om uiteindelijke tot een plan te komen waar alle leden erg content mee zijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari jl. werden de plannen unaniem goedgekeurd door zowel de leden van TOGO als van TVO.

Op de schop.
Beide tenniscomplexen zijn recentelij finaal op de schop gaan. Van twee aparte tennisparken wordt een mooi nieuw sportpark gerealiseerd met maar liefst tien nieuwe smashcourtbanen, waarop het hele jaar getennist kan worden. De huidige tennishal met clubhuis werd de thuisbasis van de nieuwe club TC Hardenberg zal gaan dragen. Twee extra kleedkamers, een groter terras en een interne verbouwing zullen ook clubhuis De Match gaan verfraaien.

Dit alles zorgt ervoor dat TC Hardenberg beschikt over het mooiste tenniscomplex van Noord-Oost Overijssel. De intentie is dan ook dat het, samen met tennisschool Vechtdal Tennis, voor een bloeiende toekomst gaat zorgen. De nieuwe vereniging telt een kleine 600 leden, maar heeft de ambitie om uit te groeien naar 700 à 800 leden in de nabije toekomst. Tennis zal straks weer met hoofdletters op de kaart staan in Hardenberg en omgeving!

Eén van de middelen om dit alles te realiseren was ook de aanleg van Padelbanen. Padel is een nieuwe vorm van tennis, op dit moment de snelst groeiende racketsport van Nederland. Padeltennis is een kruising tussen het huidige tennis en squash en kan door elke leeftijdsgroep beoefend worden. Padel heeft een hoge funfactor en is eenvoudig te leren.

Bekijk het fraaie tennispark, een aanwinst in Oost-Nederland, in het fotoalbum.