Startmoment sluizen Junne & Mariënberg

14 oktober 2017 Nieuws

Startmoment sluizen Junne & Mariënberg.

 Vrijdag vond het startmoment plaats voor de aanleg van de sluizen bij Junne & Mariënberg. Bert Boerman van de provincie Overijssel, Nettie Aarnink, lid van het dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen en Jannes Janssen van de Gemeente Hardenberg zullen het startmoment bekrachtigen op de locatie in Diffelen waar de voorbereidende werkzaamheden voor de sluis zijn gestart. Dat deden ze met toespraken en met het onthullen van de aanduiding waar de werkzaamheden op staan.

Aanleg Sluizen bij Junne & Mariënberg.

De realisatie van de sluizen is mede te danken aan het programma Ruimte voor de Vecht. Met de aanleg van de twee sluizen in de Vecht bij Junne en Mariënberg is de Vecht straks voor de kleine recreatievaart bevaarbaar van Ommen tot aan de Duitse grens. Samen met dertien partners streeft de provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal. 

Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

Vlinderkleppen en Vechtvlinder.
Het ontwerp van de sluizen is echt iets nieuws in de sluizenwereld. De sluizen komen in het winterbed van de Vecht te liggen, het is dus mogelijk dat ze bij hoog water volledig onder water komen te staan. Het ontwerp is zo gemaakt dat de kleine recreatievaart er straks zelfstandig gebruik van kan maken. Door de ligging van de beide sluizen in landelijk gebied gaat het in dit ontwerp helemaal om de veiligheid voor de gebruiker en de inpassing in het landschap. Dit betekent dat er niet een sluiskolk met deuren zal komen maar dat het hoogteverschil wordt overbrugt met “vlinderkleppen” die  op peil worden gehouden, die kleppen liggen volledig onder water. Zo is er een ontwerp ontstaan wat uniek is en in de toekomst ook bij de bouw van andere sluizen kan worden toegepast.

 

 

Zie ook eerdere berichtgeving.