Saxenburgh Groep ontvangt kwaliteitskeurmerk NIAZ

Saxenburgh Groep ontvangt kwaliteitskeurmerk.

De Saxenburgh Groep heeft het NIAZ accreditatiebewijs in ontvangst genomen, de organisatie mag de komende vier jaar wederom het kwaliteitskeurmerk voeren. Het certificaat is op maandag 8 mei door NIAZ-directeur dhr. Kees van Dun uitgereikt.

Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. Het NIAZ ontwikkelt normen op het gebied van kwaliteit en toetst of zorginstellingen hieraan voldoen. Onafhankelijke auditoren van NIAZ hebben in februari een week lang meegelopen in de organisatie, en hebben aan de hand van zogenaamde traceraudits getoetst. Bij een tracer is het zorgpad van een patiënt/cliënt leidend. De auditoren hebben vele openhartige gesprekken gevoerd met bestuurders, medisch specialisten en overige medewerkers. Ook hebben ze gesproken met patiënten, cliënten, familie, bezoek en vrijwilligers. Het auditteam heeft geconstateerd dat de Saxenburgh Groep de zaken op orde heeft en energie steekt in het blijven verbeteren van de zorg.

Overhandiging.
Het oordeel van NIAZ was positief, daarom mocht de Saxenburgh Groep op maandagmiddag 8 mei NIAZ-directeur Kees van Dun ontvangen. Het welkomstwoord van bestuurder Henri Janssen: “Ik ben trots op de grote betrokkenheid van onze medewerkers en op de zorg die wij leveren.” Kees van Dun vult aan: “De Saxenburgh Groep mag zeker trots zijn op zichzelf. Jullie hebben 97% van alle gouden criteria gehaald, dit doen niet veel zorginstellingen jullie na. Een groot applaus voor jezelf”. Hij reikte het accreditatiebewijs uit aan Karin Zwager, die naast kinderarts ook binnen de Saxenburgh Groep een belangrijke rol vervult bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen.

tekst en foto’s van Saxenburgh Groep