Saxenburgh Groep neemt Waterschapshuis over en ….

Saxenburgh Groep neemt Waterschapshuis over en breidt gezondheidszorg verder uit in Coevorden en Zuid-Oost Drenthe.

Waterschapsgebouw Coevorden wordt gezondheidscentrum

Waterschap Vechtstromen en de Saxenburgh Groep hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van het Waterschapsgebouw in Coevorden. De Saxenburgh Groep koopt het gebouw van Waterschap Vechtstromen en richt het samen met de huisartsencoöperatie Coevorden en Dalen in als anderhalvelijns gezondheidscentrum voor de regio Zuid-Oost Drenthe. Gister was de ondertekening van het koopcontract een feit.

 Maatschappelijk karakter.

“Waterschap Vechtstromen is blij dat het maatschappelijke karakter van het prachtige gebouw behouden blijft en dat het een functie krijgt die ten goede komt aan de inwoners van de regio”, aldus Stefan Kuks, Watergraaf van Waterschap Vechtstromen. Refik Kaplan, Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep vult aan: “We willen samen met de huisartsen uit Coevorden en Dalen de kwaliteit van de zorg in de regio verbeteren. Gezamenlijke huisvesting in het huidige Waterschapsgebouw biedt mogelijkheden om inwoners complete basiszorg te bieden op één locatie in Coevorden.” 

Gebouw als middel

Kaplan: “Onze droom is om samen met de huisartsen de gezondheid van de bevolking van deze regio meetbaar te verbeteren. Dat betekent dat er over 5 a 10 jaar minder chronisch zieken zijn en dat de kwaliteit van leven van de inwoners duidelijk verbeterd is. De huisartsen hebben contact gezocht met de gemeente en de Saxenburgh Groep en hieruit is een unieke samenwerking ontstaan. Voor ons is dit prachtige gebouw dan ook een middel om deze droom te realiseren.”