Samenwerking! StartershuisDOEN! in de Kastanjehof

9 juni 2016 Nieuws

Het Ondernemersstartpunt en het Alfa College Hardenberg, beiden opererend in het LOC+,  hebben de handen ineen geslagen om samen nieuwe stappen in de ondersteuning van starters te zetten.  Dat gaan ze vanaf nu doen in een aparte locatie, namelijk in de voormalige school Kastanjehof aan de Lage Doelen in Hardenberg. Om deze samenwerking te onderstrepen werd de naam van het Ondernemersstartpunt gisteravond officieel omgezet naar Startershuis DOEN! Dat gebeurde in de oude gymzaal van de Kastanjehof.  Naast de kantoren van het Startershuis DOEN!, hebben een aantal startende ondernemers hier ook de kans gekregen zich te gaan vestigen. Er zijn nog een paar units beschikbaar. Startershuis DOEN! zal de plek zijn waar (pré)startende ondernemers en studenten elkaar ontmoeten, inspireren, samen werken en kennis delen. Waarbij orienteren experimenteren en faciliteren centraal staan.

Het Alfa College streeft met zijn leerlingen een aantal doelen na. Deze zijn o.a. het bevorderen van een ondernemende houding, ervaring opdoen met ondernemerschap en het begeleiden bij het opzetten van een onderneming. Men tracht de studenten in de opleiding voor te houden blijvend maatschappelijk succesvol te zijn en een succes na te streven met een duurzaam en onafhankelijk karakter. Het Alfa College is daarbij voor hen het rolmodel. Een rolmodel dat met toonaangevend onderwijs in duurzame, regionale netwerken wil opereren. Het daagt daarbij de studenten  in die verantwoorde leeromgeving uit het beste uit zichzelf te halen, zo verwoorde bestuursvoorzitter Wim Moes.

Het was directeur Klaas Bakker van het Alfa College die de genodigden daarvoor welkom had geheten. Daarna was er een startersverhaal van ondernemer Patrick Mulder en een uiteenzetting projectleider ondernemen Gerard Tamminga. Zeven cursisten die met succes de cursus Ondernemen hadden afgelegd, kregen vervolgens hun certificaat en bloemen uitgereikt. Startersadviseur Arend Hofsink behandelde het onderwerp Oriënteren. Burgemeester Peter Snijders ging tenslotte in op het aspect faciliteren. Daarna ging het hele gezelschap naar buiten om de officiële opening in daad om te zetten  door het hijsen van de vlag en om samen met de aanwezigen een toast uit te brengen op deze nieuwe samenwerking.

startershuisDOEN! 1

startershuisDOEN! 3

startershuisDOEN! 2

startershuisDOEN! 9

startershuisDOEN! 8

startershuisDOEN! 6

startershuisDOEN! 7

startershuisDOEN! 13

startershuisDOEN! 14 startershuisDOEN! 15

startershuisDOEN! 16

startershuisDOEN! 19

startershuisDOEN! 20

startershuisDOEN! 5

startershuisDOEN! 12

startershuisDOEN! 10