Samenwerking bij ontwikkeling van nieuwe ziekenhuis Hardenberg

De Saxenburgh Groep en de gemeente Hardenberg willen samen met een bouwcombinatie van VolkerWessels optrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg. Afgelopen woensdag legden de partijen afspraken hierover vast in een intentieovereenkomst. Door samen te werken willen de partijen er onder andere voor zorgen dat het ‘medisch centrum vechtdal’ op een goede manier wordt ingepast in het gebied en dat rekening wordt gehouden met ontwikkelingen in de omgeving, zoals het te ontwikkelen Gezondheidspark. Ook is er in de samenwerking aandacht voor parkeergelegenheid, de wegenstructuur en het naastgelegen Stationsgebied. De Saxenburgh Groep heeft belang bij de medewerking van de gemeente om tot de ontwikkeling/realisatie van het medisch centrum vechtdal te komen. Voorzitter Raad van Bestuur, Henri Janssen: “Naast de intentieovereenkomst met het bouwconsortium en de presentatie van de schetsen is dit een belangrijk moment in het proces van nieuwbouw. Super dat de gemeente en de Saxenburgh Groep samen werken aan een vitale omgeving.”
De gemeente Hardenberg vindt de realisatie van een nieuw ziekenhuis in combinatie met andere zorg- en zorggerelateerde functies (in de vorm van een Gezondheidspark) belangrijk. Een nieuw ziekenhuis versterkt de regionale positie en het aanbod van zorg voor burgers. Daarnaast is het ziekenhuis in combinatie met een Gezondheidspark een belangrijke werkgever. Burgemeester Peter Snijders: “Het ziekenhuis in combinatie met het Gezondheidspark neemt een belangrijke positie in de regio in voor wat betreft zorg en werkgelegenheid en is belangrijk om de kracht van Hardenberg verder te versterken. Het is goed dat we samen optrekken met de Saxenburgh Groep bij de ontwikkeling van het nieuwe ziekenhuis, zodat het medisch centrum vechtdal een stevige positie krijgt in de directe omgeving en in de regio.”

Op de foto’s ondertekenen de partijen de overeenkomst. Naast burgemeester Peter Snijders en directeur Henri Janssen van de Sazenburgh Groep,  ondertekende Dinand van den Berg voor de bouwcombinatie VolkerWessels voor Dura Vermeer en Goossen Te Pas Bouw. Aanwezig daarbij was ook wethouder Douwe Prinsse.

intentiegemsxb 5

intentiegemsxb 4

intentiegemsxb 3

intentiegemsxb 2

intentiegemsxb 1