Samenloop voor Hoop: wat een apotheose!

24 Uur lang was  in het Kruserbrinkpark alles in de ban van Samenloop voor Hoop. Voor dat doel tegen kanker om geld in te zamelen voor bestrijding er van. Voor dat motto ‘Loop mee en sta stil voor kanker’. 24 uur lang werd er gelopen tot de laatste second,  totdat gistermiddag tegen 16 uur het aftellen begon. Voorzitter Bertrand Stoeten en zijn dochter begonnen vanaf de 11 en na de 1 barstte er groot gejuich los en een overdonderend applaus los. Ook de lopers betraden daarna het al volle binnenterrein voor het podium. De voorzitter van KWF Hardenberg nam het woord en bedankte iedereen. Een emotionele Bertrand werd met zijn hele gezin in het zonnetje gezet voor alle tijd en inspanning die hij in dat project gestoken had. Daarna bedankte hij zelf zijn superteam  en alle andere vrijwilligers die allen en in alles mee geholpen hebben om deze actie mogelijk te maken. En daarna kwam de apotheose! Die apotheose waar  kinderen aan meewerkten en die individueel telkens een volgende bord omdraaiden en omhoog staken  waarmee uiteindelijk de opbrengst van deze mega actie zichtbaar werd. Zegge en schrijve:: Eenhonderzesentwintigduizendtweehonderdzevenennegentig euro en zesentachtig cent. € 126.297, 86. SUPER! Waarvan akte!

SamenloopHoopapotheose 28

SamenloopHoopapotheose 27

SamenloopHoopapotheose 26

SamenloopHoopapotheose 25

SamenloopHoopapotheose 24

SamenloopHoopapotheose 23

SamenloopHoopapotheose 22

SamenloopHoopapotheose 21

SamenloopHoopapotheose 20

SamenloopHoopapotheose 19

SamenloopHoopapotheose 18

SamenloopHoopapotheose 17

SamenloopHoopapotheose 16

SamenloopHoopapotheose 15

SamenloopHoopapotheose 14

SamenloopHoopapotheose 13

SamenloopHoopapotheose 12

SamenloopHoopapotheose 11

SamenloopHoopapotheose 10

SamenloopHoopapotheose 9

SamenloopHoopapotheose 8

SamenloopHoopapotheose 7

SamenloopHoopapotheose 6

SamenloopHoopapotheose 5

SamenloopHoopapotheose 4

SamenloopHoopapotheose 3

SamenloopHoopapotheose 2

SamenloopHoopapotheose 1