‘Samen Zingen’: gift € 630 voor Voedselbank

29 maart 2016 Nieuws

In vervolg op de zo geslaagde zangavond van 12 maart, was het vandaag tijd om die mooie opbrengst van uiteindelijk 630 euro officieel aan de Voedselbank Hardenberg te overhandigen. Wilna ten Brinke en Berend Stegeman van het bestuur namen dankbaar de cheque in ontvangst. Berend had tijdens een bakje koffie al uitgelegd hoe moeilijk het gesteld is om alle kosten onder controle te kunnen houden.  Afgezien van een hoge huurlast, staan ook de kosten van de transportbus (vooral het onderhoud momenteel!) hoog in de noodzakelijke uitgaven. “Het heeft momenteel grote prioriteit om tot de aanschaf van vervangend en adequaat vervoer over te moeten gaan. Daarom is ook deze bijdrage zo heel erg welkom, uiteraard met hartelijke dankzegging.”

De volgende ‘Samen Zingen’ avond is dus op 11 juni a.s., in dit geval in de Petrakerk. De enthousiaste groep organisatoren laat weten dat de opbrengst van deze avond gehele ten goede zal komen aan Hospice Vechtzathe.

==========================================================================================================

‘Samen Zingen’ was inderdaad een groot succes.

Zo’n 300 bezoekers zongen samen als één groot interkerkelijk koor allerlei meezingers van vroeger en van nu. Het enthousiasme was niet van de lucht, zeker ook niet na afloop tijdens de koffie. Want dat koffiedrinken was eigenlijk net zo belangrijk. Dat was jongstleden zaterdagavond 12 maart het geval in de Höftekerk in Hardenberg. Alles was heel anders dan tijdens een reguliere kerkdienst. Het was spontaan, het was ontspannen, het was gezellig.  En dat was ook de opzet.

Het ontstond vorig jaar toen na afloop van een Pinksterdienst een aantal muzikanten en kerkgangers bleven hangen en spontaan begonnen te spelen en te zingen. Het werd even super gezellig. Toen werd het idee geboren om zoiets vaker te gaan doen, maar dan moest het wel georganiseerd worden. Het moest ruimer van opzet worden en uitnodigend zijn voor iedereen, ongeacht van welk kerkgenootschap of religie dan ook. In oktober kwam er een soort try out. Dat bleek al het schot in de roos te zijn. De aanwezigen riepen toen al: ‘Hier moeten we mee doorgaan’. Een draagvlak was dus gecreëerd.

En zo gebeurde. Voor dit jaar werden vier data gepland, vier ‘Samen Zingen’ avonden dus. De eerste is al voorbij. Van alle kanten zei men: dit is écht geslaagd. Ook de dagen erna, bleef de beleving van en tijdens deze unieke zangavond het gesprek van de dag. Met de nadruk ook op de gezelligheid na afloop.

De volgende ‘Samen Zingen’ avond komt eraan en dat is op zaterdag 11 juni, in dit geval in de Petra kerk. Van de muzikanten, die spontaan al opgetreden en de avond begeleid hebben, hebben Herman Boerman op het orgel en Klaasjan Pullen als saxofonist al toegezegd weer op te gaan treden. Samen met anderen zullen zij weer de liederen gaan selecteren en de avond voorbereiden. Gewoon ongedwongen, een uur lang met elkaar zingen, met zoveel plezier en elan, als één groot koor, zonder verplichtingen. Ook dan zal er weer gedacht worden aan een goed doel. Want afgelopen zaterdag was de vrije bijdrage, de collecte dus voor de Voedselbank in Hardenberg. En de opbrengst? Die was maar liefst 625 euro. Dat bedrag wordt binnenkort naar het kantoor van de Voedselbank gebracht en officieel overhandigd. Op deze website kan men daar dan met een foto getuige van zijn.

Na de tweede avond van 11 juni zijn de daarop volgende avonden vastgesteld op 10 september en 10 december.  In welke kerken dat zal zijn, dat wordt nog geregeld. De data zijn dus bekend en in ieder geval al aanleiding om in de agenda’s op te nemen.

voedselbank samen zingen IMG_9610 web

==============================================================================================================

sel samen zingen 1

sel samen zingen 2

sel samen zingen 3

sel samen zingen 4

sel samen zingen 5

sel samen zingen 6

sel samen zingen 7

sel samen zingen 8

sel samen zingen 9

sel samen zingen 10

Met dank aan Henk Brink voor het maken van de foto’s.