Samen werken aan werk, Moderna!

7 oktober 2015 Nieuws

Moderna, gemeente Coevorden en gemeente Hardenberg werken samen aan werk. De resultaten van deze samenwerking zijn positief. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt krijgen werkervaring, zodat zij een betere positie op de arbeidsmarkt krijgen. Op  7 oktober konden de partijen bij Moderna te zien hoe ‘Samen werken aan Werk’ in de praktijk werkt. Men kreeg van directielid Roel Stad uitleg over het project en een rondleiding door het bedrijf  Ook was het mogelijk om met medewerkers te praten die werkervaring opdoen. Voorafgaand aan de rondleiding werd een convenant ondertekend waarin het de samenwerking tussen Moderna (Dienstenbedrijf), gemeente Coevorden en gemeente Hardenberg  structureel geregeld is. Roel Stad, wethouder Joop Brink (Coevorden) en wethouder René de Vent (Hardenberg) ondertekenden dit convenant.

Bij Moderna is deze samenwerking onderdeel van een van de drie bedrijfsuitgangspunten People, naast Profit en Planet. In het huidige deelnemerstraject zitten 45 uitkeringsgerechtigden, waarvan  er inmiddels 11 medewerkers in dienst getreden zijn, 5 personen elders werk gekregen hebben. 11 Deelnemers konden het traject niet beëindigen en 18 personen is men nog aan het begeleiden, c.q. coachen. De bezoekers kregen een goede beeldvorming, waarbij onder andere opviel dat Moderna de mensen laat beloven dat werken leuk is en bij kan en moet dragen aan het teamgevoel. Ze krijgen ook een duidelijke aanzet tot definitief werk zoeken naar een baan als men bij Moderna niet kan slagen.

Moderna 2

Moderna 1

Moderna 3

Moderna 5

Moderna 7 Moderna 6  Moderna 4