Samen Maatwerkvoorziening WMO

9 november 2015 Nieuws

Samen Maatwerk WMO, samen sturen op resultaat. Op 9 november tekenen 42 zorgpartijen en de gemeenten Ommen en Hardenberg een raamovereenkomst Maatwerkvoorziening WMO. De ondertekening markeert de start van een nieuwe en unieke manier van werken als het gaat om contracteren van maatwerkvoorzieningen in de zorg. Om het tekenen van de contracten speciale aandacht te geven, werd toelichting te geven op de totstandkoming van de nieuwe werkwijze door Dieger ten Berge, teamleider EKT en adviseur innovatie MD. Janet Plegt, relatiemanager en contactpersoon Midden-Overijssel RIBW ging in op de ontwikkeling van de organisatie. Ook de beide wethouders Douwe Prinsse (Hardenberg) en Ko Scheele (Ommen) memoreerden het ontstaan en de voortgang van het proces om zo ver te komen. Landelijk gezien lopen beide gemeenten met de zorgpartijen voorop in deze ontwikkeling. Ze spraken hun dank uit naar de betrokken zorgpartijen en wensten hen een voortgaand succes. Dit alles gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente Hardenberg in aanwezigheid ook van de betrokken beleidsambtenaren.

 

Maatwerk WMO 8 Maatwerk WMO 7 Maatwerk WMO 6 Maatwerk WMO 5 Maatwerk WMO 4 Maatwerk WMO 3 Maatwerk WMO 2 Maatwerk WMO 1 Maatwerk WMO 9