Projectbureau en ideeënbus in Ommen

17 oktober 2015 Nieuws

Projectbureau en ideeënbus in centrum Ommen

Inwoners met een idee voor verbetering van  het centrum van Ommen kunnen hun idee indienen bij de gemeente Ommen. Hiervoor is een ideeënbus op de Markt geplaatst. De  plaatsing van de ideeënbus vormt tevens het startsein van de vesting van het Projectbureau Centrumontwikkeling in de Markthal. De ideeën van zowel inwoners als ondernemers worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe  Binnenstadsvisie Ommen. Doel van de visie is de binnenstad vitaal en aantrekkelijk te houden.

Het centrum van Ommen heeft de afgelopen jaren een flinke metamorfose ondergaan. Met de uitvoering van het project Vecht voor het Centrum zijn veel maatregelen genomen. De komende jaren staan nog veel nieuwe projecten op stapel om het winkelen en wonen een stevige impuls te geven. Ook het wegennet rond de stad wordt klaargestoomd voor de toekomst. Tegelijkertijd richt Ommen de blik weer naar de Vecht.

‘Ideeën en suggesties zijn welkom’

Nieuwe wethouder Hans ter Keurst:  ‘Er is al veel veranderd in het centrum van Ommen. Daar mogen we trots op zijn. Om ervoor te zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk en vitaal blijft, met sfeervolle winkels en gezellige horeca, is er nog genoeg te doen. Daarom willen we samen met ondernemers  en inwoners nadenken over de invulling en het gebruik van het centrum. We nodigen iedereen daarom uit om ideeën en suggesties voor het centrum met ons te delen. Denk aan ideeën over beplanting, kunst, parkeerplaatsen, gratis wifi of bepaalde typen winkels die men mist. Samen kunnen we Ommen nog mooier en aantrekkelijker maken.’

Ideeënbus op de Markt

Inwoners kunnen ideeën en suggesties voor verbetering van het centrum deponeren in de ideeënbus die op de Markt staat. Hiervoor werd vanaf zaterdag 17 oktober huis-aan-huis een ideeënkaart verspreid. Het  Projectbureau Centrumontwikkeling is vanaf 19 oktober iedere maandag tussen 09.00 en 17.00 uur geopend aan de Markt 46 in Ommen. Programmamanager Hessel Posthuma coördineert de vernieuwing van het Centrum van Ommen en bespreekt graag ideeën, suggesties of oplossingen voor knelpunten in het centrum met inwoners of ondernemers. Mocht een bezoek aan het Projectbureau niet mogelijk zijn, dan kunnen  ideeën ook  online gedeeld worden via www.ommen.nl/idee. Begin 2016 wordt bepaald welke ideeën onderdeel gaan uitmaken van de Binnenstadsvisie Ommen.

Binnenstadsvisie Ommen

De ideeën en suggesties worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe Binnenstadsvisie Ommen. Hierin staat wat er nodig is voor een vitale en attractieve binnenstad van de toekomst. Naast de ideeën van inwoners, worden enquêtes gehouden onder winkeliers en bezoekers van het centrum en gaat  de gemeente in gesprek met ondernemers, organisaties en politiek. Naar verwachting zijn de contouren van de Binnenstadsvisie Ommen nog dit jaar bekend. Daarna wordt de visie in overleg met betrokkenen vertaald in concrete acties en uitvoeringsprojecten, zodat de nieuwe visie vanaf 2016 in gezamenlijkheid kan worden uitgevoerd.

ommen centrum 5

ommen centrum 4