Presentatie schetsontwerpen voor noord- en zuidkant Vechtpark

5 juli 2016 Nieuws

Presentatie schetsontwerpen voor noord- en zuidkant Vechtpark

De schetsontwerpen voor de deelgebieden Radewijkerbeek en Baalder Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg zijn gereed. De ontwerpen zijn samen met omwonenden en betrokkenen uitgewerkt en werden op dinsdagavond 5 juli 2016 gepresenteerd in Theater de Voorveghter in Hardenberg.

Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg willen zorgen voor een goede afronding van het Vechtpark en gaan daarom ook de noord- en zuidkant van het Vechtpark opnieuw inrichten. Het gebied Radewijkerbeek ligt in het meest zuidelijke puntje van het Vechtpark, tussen de Molengoot en de Twenteweg/Asjeskampbrug. Het deelgebied Baalder Uiterwaard aan de noordkant grenst aan de woonwijk Baalder. Net als de rest van het Vechtpark, wordt in beide deelgebieden meer ruimte voor water gerealiseerd. Het accent aan de noord- en zuidkant ligt vooral op natuur, maar de gebieden worden ook beter toegankelijk om de natuur te kunnen beleven.

Presentatie schetsontwerpen

De plannen voor de deelgebieden Baalder Uiterwaard en Radewijkerbeek zijn samen met omwonenden en betrokken partijen verder uitgewerkt. Na een startbijeenkomst, hebben tientallen mensen tijdens een aantal werksessies meegedacht en mee getekend aan de ontwerpen voor de deelgebieden. Het resultaat is verwerkt in schetsontwerpen. Hierop is te zien hoe de gebieden worden ingericht.

Vechtpark Hardenberg

De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijsel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg wordt een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.

vechtdalnenz 1

Poster Radewijkerbeek_web

 

vechtdalnenz 2

Poster Baalder uiterwaard_web

vechtdalnenz 3