Plechtige herdenking Rijkswerkkamp Molengoot in Collendoorn

Plechtige herdenking Rijkswerkkamp Molengoot in Collendoorn

74 Jaar geleden zijn meer dan honderdvijftig Joodse mannen van kamp Molengoot in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 zonder vooraankondiging opgepakt en naar Westerbork getransporteerd. Van daaruit gingen zijn zij naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Jaarlijks wordt hierbij stilgestaan met een herdenkingsplechtigheid aan de Luggersweg in Collendoorn, waar een monument staat als herinnering aan deze gebeurtenis. Zo ook weer vandaag op 6 oktober. Tijdens de herdenking werden de gasten in de gelegenheid gesteld om een krans of bloemen te leggen en sprak onder andere burgemeester Peter Snijders de aanwezigen toe. Na de plechtigheid was er gelegenheid om informeel de ervaringen te delen.

Rijkswerkkamp Molengoot

Rijkswerkkamp Molengoot in Collendoorn bij Hardenberg was een van de ongeveer vijftig joodse werkkampen, die in Nederland in 1942 hebben bestaan. De Duitse bezetter wilde het joodse bevolkingsdeel flink in zijn greep houden en maakte daarbij gebruik van de voormalige kampen van de werkverschaffing. Deze werkkampen waren in de jaren dertig al opgericht om werklozen aan het werk te zetten. De meeste van deze inrichtingen lagen in het oostelijke deel van Nederland. In Overijssel lagen maar liefst tien van deze tot joodse werkkampen ingerichte locaties. Alleen in Drenthe lagen er meer: dertien. In de lente van 1942 kwamen in Overijssel voornamelijk Amsterdammers terecht in kampen als Arriën, De Conrad, De Vecht en Molengoot, in de zomer van datzelfde jaar werden Groningers naar onder andere Twilhaar, Balderhaar en Kloosterhaar gezonden. Kamp Molengoot bij Hardenberg was één van die vijftig werkkampen. Dankzij de vondst van brieven in 1997 kwam de vergeten geschiedenis van het kamp weer tot leven.

Op 2 en 3 oktober 1942 werden al deze werkkampen in een landelijke actie leeggehaald en werden de mannen, onder het mom van gezinshereniging, naar Westerbork getransporteerd. De achtergebleven gezinsleden werden van huis gehaald en bij hun mannen en vaders gevoegd. De gezinshereniging was van korte duur. Enkele dagen na aankomst is vrijwel iedereen (ruim 12.000 personen) doorgestuurd naar de vernietigingskampen.

molengoot 8

molengoot 3

molengoot 6

molengoot 4

molengoot 5

molengoot 2

molengoot 1      molengoot 7