Opvang asielzoekers Hardenberg

15 september 2015 Nieuws

Op dinsdag 15 september vond er in het Gemeentehuis in Hardenberg een oriënterende ronde plaats ten aanzien van toekomstige besluitvorming voor de tijdelijk opvang (in principe 5 jaar) van asielzoekers in Plangebied Heemserpoort. Zoals bekend ligt er een voorstel van B&W om in principe 7oo (met een uitloop naar 750) asielzoekers tijdelijk te gaan huisvesten aan de Jachthuisweg. Het college geeft hiermee gehoor aan een dringend verzoek van het COA , dat al in maart werd gedaan. In de raadsvergadering van 29 september dient hierover een definitief besluit te worden genomen.  9 Personen maakten gebruik van het spreekrecht om meningsvormend de raadsleden te informeren. Hierna was de beurt aan de diverse politieke partijen en gingen leden van het college in op de diverse vragen en opmerkingen. Tenslotte was er een toelichting van unitmanager Ronald Ligthart van het COA. Het lijkt er goed op dat een meerderheid van de politieke partijen in de raad in  beginsel positief zal besluiten op het voorstel.

Raad Coa 1

Raad Coa 0

Raad Coa 4 Raad Coa 3 Raad Coa 2