Ontmoetingscentrum VOC Vechtdal geopend

26 november 2015 Nieuws

In Hardenberg is het Veteranen Ontmoetings Centrum VOC Vechtdal geopend. Dat werd gedaan door burgemeester Peter Snijders in  aanwezigheid van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht. In mei 2015 was, na jaren van voorbereiding, VOC Vechtdal begonnen met de realisatie er van. Dankzij sponsoren, dankzij de Wavin die maatschappelijk betrokken de ruimte ter beschikking stelde,  en de inzet van veel vrijwilligers is deze ontmoetingsplek aan de Bruchterweg tot stand gekomen voor de veteranen. Als inleiding voerde Aletta Koster het woord, die samen met Ruben Belt het VOC gaat beheren. Zij kregen daarbij belangrijke adviserende steun van hun coach Erik den Hertog die vanuit zijn ervaring een en ander toelichtte over het tot stand komen. Veteraan Gerit van Faassen las een gedicht voor waarna burgemeester Peter Snijders in ging op de gesprekken die men voorafgaand met hem gevoerd had en op de durf om dit centrum toch van de grond te krijgen. Het is een prima zaak voor al die veteranen, oud en jong, die gebruik kunnen blijven maken van de diensten van dit centrum. Daarna verklaarde hij het VOC Vechtdal voor geopend.

Elke veteraan, familie of vrienden van veteranen en andere belangstellenden vanuit Hardenberg en omgeving zijn welkom in het ontmoetingscentrum. Het VOC heeft naast dit centrum vooral ook een signalerende functie. Als het niet goed gaat met veteranen, door de dingen die zij in het verleden hebben meegemaakt, kan het VOC adviseren en doorverwijzen naar professionele hulpverlening. Hiervoor worden vrijwilligers opgeleid.