Inwoners buitengebied kunnen zich aanmelden voor glasvezel

11 mei 2016 Nieuws

Inwoners buitengebied kunnen zich aanmelden voor glasvezel

De gemeente Hardenberg en Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. hebben het convenant ondertekend waarin de afspraken over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Hardenberg worden vastgelegd. Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. is inmiddels gestart met de vraagbundeling in het buitengebied. Wanneer 50% van de inwoners van het buitengebied zich aanmeldt voor een glasvezelabonnement, gaat Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. dit jaar nog starten met de aanleg van het netwerk van de toekomst.

De stijgende vraag naar data en diensten (internet, televisie en telefonie) vraagt ook in het buitengebied om een modern, snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk. Het aanleggen van glasvezel in het buitengebied is van groot belang voor de digitale bereikbaarheid en draagt rechtstreeks bij aan de leefbaarheid van het gebied. Inwoners en belangengroepen in het buitengebied dringen al geruime tijd aan op de aanleg van glasvezel.

Vraagbundeling van start

Vorig jaar al heeft de gemeente Hardenberg samen met de acht andere gemeenten in het werkgebied van Cogas op hoofdlijnen afspraken gemaakt met Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Deze afspraken zijn nader uitgewerkt in een convenant. Het gaat hierbij vooral om afspraken over de wijze van aanleg van het netwerk en over vergoedingen, toezicht op de uitvoering en garantiebepalingen. Het college van B&W heeft onlangs ingestemd met het ondertekenen van het convenant. Daarop is Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V begin mei gestart met de vraagbundeling in het buitengebied van Hardenberg.

De ondertekening van het convenant vond deze week plaats. Namens Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V zette directeur Piet Grootenboer z’n handtekening, wethouder Douwe Prinsse tekende namens de gemeente Hardenberg. Dit deden zij thuis bij Matthijs van den Berg en Janneke Eggengoor die onlangs zijn verhuisd naar Rheeze: ‘Wij zijn allebei ondernemer, dan is een goede breedband internetverbinding noodzakelijk. Maar ook voor ons als jong gezin is snel internet niet meer weg te denken. Wij zijn pas verhuisd vanuit een gebied waar al glasvezel lag, dus we weten als geen ander wat de voordelen zijn. We hebben ons dan ook direct aangemeld voor een glasvezelabonnement.’

Aanleg start als 50% meedoet

Omdat met het aanleggen van glasvezel hoge kosten gemoeid zijn, start Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. met de daadwerkelijke aanleg als de helft van de adressen in het buitengebied een glasvezelabonnement afsluit bij één van de dienstaanbieders. Inwoners van het buitengebied van de gemeente Hardenberg kunnen zich hiervoor aanmelden via www.glasvezelbuitenaf.nl. De komende periode worden diverse informatieavonden georganiseerd. Inwoners van het buitengebied hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Wanneer 50% van deze inwoners zich voor 18 juli 2016 aanmeldt voor een glasvezelabonnement, dan gaat Cogas ook daadwerkelijk glasvezel aanleggen.

glasvezelbuiten 2

glasvezelbuiten 4  glasvezelbuiten 1

glasvezelbuiten 5