Ommermars plan wordt breed gedragen

30 mei 2016 Nieuws

Een gebied grenzend aan de bebouwde kom van Ommen kan een geweldige kwaliteits impuls krijgen: genieten van de natuur, recreëren aan het water en op het strand, maar ook zelf op ontdekkingstocht gaan in de natuur. Schoolkinderen en Ommenaren is om creativiteit gevraagd…

Direct ten westen van de kom van Ommen, ingeklemd tussen rivier en provincieweg, ligt de Ommermars. Het gebied is gedeeltelijk ingericht als natuurgebied, maar niemand herkent het als zodanig. Het oogt als een groene laken van gras, afgewisseld met enkele maisakkers. Om de kwaliteit van het gebied te verhogen is een burgerparticipatie initiatief gestart, waarbij de overheden nauw  betrokken zijn. Het initiatief is er op gericht om met dit gebied iets moois te doen, er een natuur-, recreatief/educatieve invulling aan te geven vlak naast de deur van de Ommer bevolking.

Over de Ommermars is al veel gezegd en na de creatieve inbreng van de leerlingen van de scholen Guido de Brès, Hoogengraven, Het Palet en Koloriet, was daar de openbare presentatie van een Ommermarsplan door de winnende school Het Koloriet. Zoals de jongen piepen, zo…

Op de informatieavond van 19 februari werden de Ommenaren uitgenodigd hun ideeën en wensen voor de inrichting van de Ommermars aan te geven. Die avond trok veel belangstellenden naar de grote zaal van de Kern. Tijdens die avond werden er door de Ommenaren diverse inrichtingsschetsen van het gebied gemaakt. Mooie creatieve ideeën waren:

  • Sferen van rust in het westelijk deel en “drukte” in het oostelijke deel bij de kern Ommen.
  • een speel-en beleefplek en een belevingswaterplas voor kinderen
  • een Vechtstrand
  • een bloemenweide en een vlindertuin
  • een grote waterpartij voor vogels en vissen
  • een uitkijktoren
  • een rustgebied met struinnatuur

een plas-dras gebied met vogelobservatie-scherm

  • versterking van het aanwezige rivierduin
  • de aanleg van nieuwe rivierduinen
  • de aanleg van wandel- en struinpaden

Van alle ingebrachte ideeën en schetsen is een compilatieschets gemaakt.

Een werkgroep van burgers en buitenlui is samengesteld met Arend Spijker, Jaap van Dort en Theo Harnischmacher uit de Ommer burgerij, voor de kinderen Ineke Verhoef (Landstede), en vanuit de Zorg Seakle Satter (O.O.G. Ommen). De ondernemers Claudia en Christiaan Peters (Rederij Peters), de agrariërs Erwin Bolks en Gerard Meijerink en Ivor Kleine van Ada’s Hoeve. Hein Kuijper (Natuur- en Milieuvereniging De Vechtstreek) en Ruud Pleune (Natuur & Milieu Overijssel) adviseren de werkgroep. De werkgroep zal nauw contact onderhouden met een klankbordgroep van belangstellenden die het proces van deze gebiedsinvulling kritisch willen volgen en van commentaar voorzien.

Hoe gaat men nu verder?

Met de vele suggesties van de schoolkinderen en Ommenaren gaat de werkgroep aan de slag. De compilatieschets zal daarbij uitgangspunt zijn. Er komt een ontwerp inrichtingsschets, die voldoet aan de door de overheden gestelde randvoorwaarden. Ook worden de inrichtings- en beheerkosten in beeld gebracht.De werkgroep bespreekt de ontwerp inrichtingsschets met de scholieren. Zij hebben immers de eerste plannen met hun maquettes op tafel gelegd. Vervolgens wordt het ontwerpplan voor advies voorgelegd aan de Klankbordgroep. Het advies wordt verwerkt en voorgelegd aan de Ommer bevolking tijdens een inloopbijeenkomst.

ommp4

Ommp1

ommp3

ommp2

Foto’s beschikbaar gesteld door Dook van Gils