Ommen armoedevrij: sociale conferentie

3 december 2015 Evenementen

Op 3 december organiseerde Stichting Ommen Samen Sterk, op initiatief van Stichting Kvriendelijk en Woningstichting De Veste en gemeente Ommen, de sociale conferentie ‘Ommen armoedevrij’. Deze vond plaats bij De Imminkhoeve, locatie Het Laerhuis  in Ommen.

De vier partijen signaleren armoede onder hun cliënten en bewoners. Dit heeft hen aangemoedigd de handen ineen te slaan om armoede in Ommen een halt toe te roepen. De conferentie heeft als doel samen met de genodigden stil te staan bij armoede in de gemeente en hoe samenwerking kan bijdragen aan een armoedevrij Ommen.

Tijdens de conferentie wordt de genodigden een convenant aangeboden.  Door in te stemmen met en ondertekenen van het convenant Ommen Armoedevrij is een eerste stap gezet om met ketenpartners een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting aan te gaan. Wethouder Ko Scheele riep tijdens de conferentie de aanwezige partijen op om mee te tekenen, waarop onder andere kringloop Noggus & Noggus, de Hervormde Kerk en Raad & Recht hun handtekening zetten onder het convenant. Organisaties en groepen zijn ook nu nog welkom om het convenant te ondertekenen.

Lokale Sociale Agenda 2016. In het voorjaar van 2016 wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd, waarin de betrokken partijen hun activiteiten kunnen presenteren op het terrein van armoedebestrijding. De concrete activiteiten van alle organisaties en groepen tezamen vormen de Lokale Sociale Agenda 2016.

In deze agenda staan de concrete stappen die in 2016 gezet worden om een armoedevrij Ommen stap voor stap dichterbij te brengen. Einddoel is een armoedevrij Ommen in 2020.

Sociaal minimum
In de gemeente Ommen zijn huishoudens die vaak jarenlang leven van een inkomen rond het sociaal minimum. Ook hier zijn kinderen die moeten opgroeien in een huishouden met een laag inkomen. Veel van deze huishoudens en kinderen verkeren in een situatie van armoede. Ze ontberen de middelen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Volgens de gemeente is dat niet alleen hun persoonlijke probleem: “Armoede is een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen in de gemeente aangaat.”

In een armoedevrije gemeenschap is geen sociale uitsluiting. Daar tellen mensen mee zoals ze zijn en hebben ze mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Om naast inkomensgebrek sociale uitsluiting te bestrijden en te voorkomen, is de inzet nodig van maatschappelijke organisaties en groepen van burgers. Alleen een gemeenschap die dat voor elkaar krijgt, mag zichzelf een armoedevrije gemeente noemen.

socialeacademie 1

socialeacademie 2

socialeacademie 3

socialeacademie 4