Nieuwe kans voor karpers in gebied Vechtstromen

11 februari 2017 Nieuws

Nieuwe kans voor karpers in gebied Vechtstromen.

Het was zover! Op zaterdag 11 februari zette waterschap Vechtstromen, samen met Sportvisserij Oost-Nederland, Hengelsportfederatie Groningen – Drenthe en de KSN (Karper Studiegroep Nederland) karpers uit in het gebied van Vechtstromen. Het waterschap werkt hieraan mee, omdat het karperbestand zichzelf niet in stand kan houden. Ook komt het waterschap hiermee aan de wens van vele hengelsportliefhebbers tegemoet om in de grotere kanalen zo nu en dan een karper te kunnen vangen.

Het uitzetten gebeurde bij het Waterschapshuis in Coevorden. De karpers werden eerst alle stuk voor stuk op de foto gezet en geregistreerd. Dat is nodig omdat elke karper zijn eigen spiegelkenmerk blijvend in zijn leven meedraagt. De gegevens worden door Sportvisserij Nederland digitaal opgeslagen zodat bij elke vangst de karpers gecontroleerd kunnen worden op levensduur en andere eigenschappen. Daarna was het de beurt aan Nettie Aarnink van het dagelijks bestuur van Vechtstromen om de eerste karper uit te zetten. Vervolgens namen de jonge sportvissertjes de taak van haar over. Nadat de gehele uitzetting afgerond was, werd er in het Waterschapshuis getoast op een goed karperbestand.  

Voorafgaand waren na een welkom van Iwan de Vries van Vechtstromen in het Waterschapshuis vier sprekers aan het woord geweest. Onder hen eerder genoemde Nettie Aarnink, Jan Tellerman (voorzitter sportvisserij Oost-Nederland), Roelof Schut (karperspecialist) en Aart Lokhorst van KSN regio Zwolle.

Het waterschap sluit hiermee aan bij de landelijke richtlijn voor karperuitzet. Het gaat om de kanalen Ommerkanaal, Lutter Hoofdwijk, Verlengde Hoogeveense Vaart, Kanaal Coevorden-Zwinderen en Oranjekanaal. Het karperbestand kan zichzelf niet in stand houden op deze kanalen en het bestand aan karpers is de afgelopen jaren door natuurlijke sterfte flink achteruitgegaan. De federaties en het waterschap werken al jaren samen aan een goed visstandsbeheer. Daarbij wordt gezocht naar een goede balans tussen een natuurlijk watersysteem en de benutting van de visstand door de hengelsport. 

Uitzet beperkt aantal vissen

De karper komt van nature niet in deze wateren voor en kan als bodemwoeler een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. Daarom zullen er slechts een  beperkt aantal vissen worden uitgezet, zodat de kwaliteit van het water blijft geborgd. Vechtstromen monitort de visstand samen met de hengelsportfederatie. Dit betekent dat de uitzet kan worden bijgestuurd mocht de natuurlijke sterfte toe- of afnemen.

Waterschap Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen zorgt voor schoon, veilig en voldoende water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe.

  

Met dank aan het waterschap voor het kunnen aanvullen met een drietal foto’s.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone