Nieuw natuurgebied De Kelder in Diffelen

9 december 2016 Nieuws

In Diffelen is een nieuw stuk natuurgebied langs de Vecht geopend, De Kelder genaamd. Het is aangelegd door waterschap Vechtstromen. Dat gebeurde gisteren door bestuurders van de gemeente Hardenberg, Provincie Overijssel en het waterschap. Gezamenlijk verwijderden respectievelijk Jannes Janssen, Bert Boerman en Wim Stegeman een vlag met de titel Ruimte voor de Vecht voor een informatiebord over het gebied. Grote inspirator Jan Nijenhuis was daar getuige van. Hij is het die ook het beheer gaat voeren over dat natuurterrein. Nijhuis doet dat naast zijn activiteiten als aspergeboer, als aardbeienteler en als exploitant  van zijn boerderijwinkel. 

De toegang is tegenover de aspergeboerderij Nijenhuis aan de Rheezerweg 127 en ligt in de nabijheid van een oude vechtarm, de meander Uilenkamp. Deze meander is in 2004 weer aangesloten op de Vecht, waardoor de natuur weer nieuwe kansen kreeg. De Kelder is daar een welkome aanvulling op. Het gebied De Uilenkamp fungeert bij overstroming van de Vecht bovendien als waterberging, dat eveneens van toepassing is voor De Kelder. 

Het nieuwe natuurgebied De Kelder bij Diffelen bestaat uit een een paddenpoel, een ecologische akker en een uitkijkpunt. Het maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (de vroegere EHS) en moet uitgroeien tot een belangrijk verblijfsgebied voor de dieren in het Vechtdal. Dieren als de knoflookpad, de kleine watersalamander, de bruine kikker en de poelkikker moeten zich hier thuis gaan voelen. In de zomer zal hier een bont boeket akkerbloemen te zien zijn zoals margriet, klaproos, korenbloem, bolderik en honingklaver. Al deze gewassen oefenen daarmee een grote aantrekkingskracht uit op vlinders, bijen en vogels in het gebied. In de directe nabijheid r zijn ook bijzondere vogels te vinden, zoals de ijsvogel en de oeverzwaluw.

natuur-diffelen-1

natuur-diffelen-2

natuur-diffelen-5

natuur-diffelen-3

natuur-diffelen-4

 

natuur-diffelen-6

natuur-diffelen-7

natuur-diffelen-9

 

natuur-diffelen-10