Natuur akkerrand in Rheeze

2 september 2015 Nieuws

Met het project Natuurakkers slaan diverse partijen de handen ineen om het aantal natuurakkers in Twenterand en Hardenberg te vergroten, zo propageert Landschap Overijssel. Samen met actieve akkerbouwers worden op geschikte plekken natuurlijke akkerranden aangelegd. Er zijn twee soorten akkerranden: bloem- en kruidenrijke akkerranden, dit is een strook van 3 tot 6 meter breed, en een robuustere faunarand van 6 tot 12 meter. Aankomende zomer staan de eerste akkerranden in bloei. En dat is genieten voor mens, plant en dier!

Waarom Natuurakkers?

Je ziet ze af en toe nog. Van die mooie, bloemrijke akkers. Akkers die belangrijk zijn voor dieren die afhankelijk zijn van bouwland, zoals tal van vogels (bijvoorbeeld patrijs) maar ook muizen die op hun beurt weer voedsel zijn voor roofvogels. Waardevol voor de natuur, maar ook zeer waardevol voor de mens die geniet van het wuivend graan met klaprozen, de zoemende bijen en fladderende vlinders.

Helaas gaat de natuurkwaliteit van de akkers in Nederland sterk achteruit en neemt hiermee het aantal dieren dat er leeft af. Dit komt omdat de akkers steeds intensiever worden gebruikt. Door de goede oogstmethodes blijven er steeds minder restjes van de oogst achter, de akkers worden eerder omgeploegd en er worden meer bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook neemt het aantal graanakkers af en komt hier vaak mais voor in de plaats. Funest voor de dieren die er leven en een stuk minder leuk om tegenaan te kijken.

natuurakkers 3 natuurakkers 2 natuurakkers 1