Natres Militairen legden de eed of belofte af

Hardenberg was zaterdag 21 mei het decor van een tweetal bijzondere militaire evenementen. Zaterdagochtend werden op de Markt in Hardenberg 50 nieuwe militairen van 10  Natres bataljons van het Korps Nationale Reserve beëdigd. ’s Middags was er de lokale Veteranendag in het gemeentehuis.

Beëdiging 50 nieuwe Natres Militairen

Tijdens een indrukwekkende militaire ceremonie op de Markt in Hardenberg worden circa 50 nieuwe militairen van het Korps Nationale Reserve beëdigd. Het Korps Nationale Reserve, afgekort Natres, bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied. De Natres militairen staan altijd klaar om te helpen bij crisissituaties of tijdens rampen in Nederland. De 3.000 reservisten vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie en wonen meestal in de buurt van hun kazerne. Zo zijn ze bij calamiteiten snel beschikbaar voor militaire inzet of civiele bijstand. De te beëdigen militairen werken bij 10 Natres bataljons en zijn onderdeel van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte.

Plechtigheid op de markt

Tijdens de plechtigheid legden de 50 nieuwe militairen de eed of belofte af op het vaandel van het Korps Nationale Reserve. Dat gebeurde onder getuigenis van veel collega Natres militairen, die de gehele Markt omzoomden en voor de ogen van de genodigde familieleden. Hierbij beloofden of zweerde de militairen individueel  trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan krijgstucht. De ceremonie werd omlijst met militaire muziek, verzorgd door de Fanfare van het Korps Nationale Reserve. Burgemeester Peter Snijders voerde het woord en onderstreepte daarbij nog eens het belang van deze reservedienst binnen de krijgsmacht in tijden van nood en sprak de hoop uit dat  de Gemeente Hardenberg nooit een beroep op hen hoeven te moeten doen.

natreszelf 1

natreszelf 2

natreszelf 3

natreszelf 4

natreszelf 5

natreszelf 6

natreszelf 7

beediging Hardenberg 2

beediging Hardenberg 1

natreszelf 8

natreszelf 9

natreszelf 10

natreszelf 11

natreszelf 12

natreszelf 13

natreszelf 14

natreszelf 15

Met dank aan Heidi Stoffer voor het leveren van twee foto’s.