N34 wordt regionale stroomweg: voorbereidingen begonnen

16 maart 2017 Nieuws

N34 wordt (eindelijk) regionale stroomweg: voorbereidingen zijn al begonnen.

De N34 is een zogenaamde regionale stroomweg. Een stroomweg kenmerkt zich door stromen van verkeer. Op een stroomweg kan men gewoonlijk goed doorrijden zonder dat er vertragingen optreden door bijvoorbeeld uitritten, rotondes en verkeerslichten. Op dit moment is de N34 nog niet ingericht als een regionale stroomweg, want er zijn nog veel gelijkvloerse kruisingen, met of zonder verkeerslichten en uitritten van woningen aanwezig. De provincie Overijssel gaat de weg opnieuw inrichten als een stroomweg, waar veilig met 100 km per uur over gereden kan worden.

Op woensdag 22 maart 2017 organiseert de provincie Overijssel samen met de gemeente Hardenberg en de aannemerscombinatie FLOOW (bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw) een informatiebijeenkomst over de ombouw van de N34 Witte Paal – Grens Drenthe. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Hardenberg (Stephanuspark 1) tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Belangstellenden kunnen vrij inlopen om kennis te nemen van de planning, de uitvoering van de werkzaamheden en om vragen te stellen.

Zoals al bekend komen er in het tracé twee ongelijkvloerse kruisingen bij. Een vlakbij Coevorden ter hoogte van Klooster en de ander bij Hardenberg waar de J.C.Kellerlaan op de N34 aansluit. De voorbereidingen daar zijn al begonnen. Het is er inmiddels een kale aanblik nu de bomen al gekapt zijn om ruimte te maken voor de verbreding van het tracé en de aanleg van een tweetal rotondes. Twee rotondes die er voor moeten zorgen dat het verkeer soepel het oostelijk deel van Hardenberg in kan gaan of richting Collendoorn en Marslanden II. De gekapte bomen worden gecompenseerd in het plangebied en op andere locaties in de omgeving, zoals in het gebied de Kelder bij Diffelen.
 
 
 
 
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone