Mooie belangstelling voor plannen herinrichting Gat van Joosten

19 oktober 2016 Nieuws

Mooie belangstelling voor plannen herinrichting Gat van Joosten bij Gramsbergen

Het Gat van Joosten is een voormalige zandwinplas gelegen langs de Vecht, aan de zuidwestkant van Gramsbergen. De particuliere eigenaar van de plas, Jan Sierink, heeft de intentie om de natuurwaarden in en rondom de plas te versterken en extensieve recreatie in de vorm van wandelen en vissen mogelijk te maken. De plas is nu slecht beleefbaar en vanaf een afstand nauwelijks herkenbaar door de bomen erom heen. Er is nu weinig meerwaarde voor flora en fauna en recreatief gezien is het een ontoegankelijk gebied.

K3Delta uit Nijmegen wil de herinrichting van de plas realiseren door grond en waterbodems die de komende jaren in de regio vrijkomen nuttig toe te passen. De herinrichting is gericht op het aanbrengen van meer variatie in de ondiepe steile taludhellingen, verschillende overgangssituaties van nat naar droog, of het op andere wijze inbrengen van structuur. Kortom: meer ondiepe zones aanleggen hetgeen positief is voor zowel flora als fauna. Zodoende wordt op een duurzame manier omgegaan met primaire- en secundaire grondstoffen. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid van bundeling van initiatieven in de omgeving, om zo een breder project met maatschappelijk belang te realiseren.

Samen met Jan Sierink en mede-initiatiefnemers 3 Project Service en Landschap Overijssel organiseerde K3Delta gister een informatiemiddag- en avond over deze herinrichting. Vanzelfsprekend was er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van eigen ideeën voor het initiatief.  Met de herinrichting van de plas wil men ook een nieuwe naam geven aan het gebied. K3Delta heeft inmiddels de naam Oldenhoofse Plas bedacht, maar wellicht zijn er bij omwonenden en belangstellenden ook goede ideeën voor een andere benaming. Terwijl de inloopbijeenkomst nog maar een uur aan de gang was, zaten de eerste suggesties al in de ideeënbus. De winnende inzending zal beloond worden met een passende prijs. Na afloop meldde Marieke Roes van PR&Communicatie van K3Delta: “In totaal hebben 15 gasten meegedaan met de prijsvraag voor de eventuele nieuwe naam voor de plas. Ofwel de huidige naam te behouden, want daar hebben we ook veel over gehoord. Ik verwacht nog meer inzendingen; vele gasten hebben het strookje mee naar huis genomen om hier nog even goed over na te kunnen denken. Verder hebben wij de informatiemiddag- en avond als zeer nuttig ervaren; we waarderen de grote opkomst, de prettige gesprekken en de openheid van alle geïnteresseerden. Wij zullen een ieder die is geweest, maar ook de omgeving in het algemeen op de hoogte houden en blijven betrekken bij de verdere ontwikkelingen.”

Rond 1960 is het gat ontstaan omdat men zand nodig had voor het ophogen van de Heemser Mars, tegenwoordig de Vogelbuurt genoemd, in Hardenberg. De foto van vroeger is uit de archieven van de Historische Vereniging Hardenberg.

plan-gat-vj-web

gatvanjoosten-3

gatvanjoosten-5

gatvan-2 gatvanjoosten-2

gatvanjoosten-1

gatvan-1

gatvanjoosten-4