Lintje voor Albert Olsman

13 november 2015 Nieuws

Lintje voor Albert Olsman. Op 13 november 2015 ontving de heer Albert Olsman uit Mariënberg een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vrijwillige werkzaamheden voor de Sionskerk in Mariënberg. Burgemeester Peter Snijders reikt de onderscheiding uit tijdens de feestelijke bijeenkomst ter ere van zijn veertigjarig jubileum. Albert (Ally) Olsman is sinds 1975 koster van de Sionskerk in Mariënberg. Officieel is hij voor 6 uur in dienst van het kerkbestuur, tegen een kleine vergoeding. Die uren gaan vooral op aan het schoonhouden van de kerk en de bijgebouwen van de kerk. Naast deze schoonmaakwerkzaamheden doet hij echter nog veel meer voor de kerk. Hij zorgt er onder andere voor dat alles klaar staat voor de verenigingen die gebruik maken van kerkgebouw ‘De Wingerd’, voor bijvoorbeeld het geven van catechisatie, de repetities van het zangkoor, de bijeenkomsten van de jeugd- en vrouwenvereniging en de regio-avonden. Maar ook tijdens huwelijksvieringen en het serveren van de koffietafel na een begrafenis zorgt hij dat alles goed verloopt. Na afloop ruimt Olsman alles weer op, hij doet als laatste het licht uit. Het woord ‘onmisbaar’ valt vaak in verband met zijn naam. Verder regelt hij de organisten voor de kerkdiensten. Hij bespreekt de dienst voor met de predikanten zodat hij er voor kan zorgen dat de Bijlbelteksten en liederen ’s zondags via een beamer aan de kerkgangers kunnen worden getoond. Ook is hij het aanspreekpunt voor bestuur van de kerk waar het gaat om onderhoud van de gebouwen en de tuin; hiervoor stuurt hij een groep vrijwilligers aan. Olsman zorgt er daarnaast voor dat het kerkblad ‘De Kerkwijzer’ wordt gedrukt en hij vermenigvuldigt het materiaal voor de kindernevendiensten en de liturgieën bij rouw- en trouwdiensten. Ook is hij voorzitter van de activiteitencommissie van de kerkelijke gemeente, in die hoedanigheid is hij de stuwende kracht achter de jaarlijkse rommelmarkt. Het overgrote deel van de werkzaamheden neemt hij voor zijn rekening. Ook zorgt hij voor de publiciteit in de plaatselijke kranten en kerkbladen en bezorgt in Mariënberg en Beerzerveld huis-aan-huis folders om de rommelmarkt onder de aandacht te brengen. Voor de bingo-avonden, die in de vakantieperiode worden georganiseerd, weet hij ieder jaar opnieuw voor (bijna) niets de mooiste bingoprijzen bij elkaar te krijgen. Voor  al deze langdurige vrijwillige inzet voor de Sionskerk en daarmee voor de samenleving van Mariënberg, werd Albert Olsman door Zijne Majesteit de Koning onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO olsman 2 KO olsman 3 KO olsman 4 KO olsman 5 KO olsman 6 KO olsman 1