Landgoed Vilsteren heeft een eigen keurmerk

12 september 2015 Nieuws

Keurmerk Landgoed Vilsteren, kans voor ondernemers.

Landgoed Vilsteren werkt samen met pachters van het landgoed en andere partners aan de ontwikkeling van een eigen merk gevuld met producten van het landgoed. Door de producten onder het landgoedmerk in de markt te zetten ontstaan er kansen voor een toekomstbestendig landbouw op het landgoed. Door het kleinschalige landschap en de omvang van het landgoed zijn de grenzen van bedrijfsuitbreiding bij de landbouw zo goed als bereikt. Regionale voedselproductie en het lanceren van een eigen merk is mogelijk een oplossing voor een bestendige toekomst van de landbouw op het landgoed. In 2013 is een projectvoorstel via gebiedsontwikkelingsprogramma Ruimte voor de Vecht ingediend met als titel: ‘Onderzoek inzet merk Landgoed Vilsteren bij verduurzaming landbouw en landgoed Vilsteren’. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er voldoende draagvlak is onder de ondernemers als toekomstige dragers van het merk. Bovendien bleek uit marktonderzoek dat het merk landgoed Vilsteren een haalbare onderneming is.

Samen met de pachters werkte het landgoed verder in ‘Merk landgoed Vilsteren aan de  uitwerking van een verdienmodel voor het merk ‘Landgoed Vilsteren’. De missie van het project was dan ook als volgt: Met het in de markt zetten van een succesvol landgoedmerk een nieuwe verdiencapaciteit creëren voor de landbouw op het Landgoed Vilsteren, waardoor de landbouw, en daarmee het landgoed zich toekomstbestendig kan blijven ontwikkelen. Het in een gezamenlijk proces met alle betrokkenen op bedrijfsniveau, landgoedniveau en regionaal niveau lanceren van het landgoedmerk Vilsteren.

Zaterdag 12 september was het zo ver. De erkenning was er! Het keurmerk Landgoed Vilsteren werd officieel! Burgemeester Marc Jan Ahne van Ommen mocht de koe voort trekken om daarmee het spandoek met het logo te onthullen.