Kwartetspel voor senioren: attentie voor financiële uitbuiting

10 april 2017 Nieuws

Kwartetspel voor senioren: attentie voor financiële uitbuiting.

Er is  een nieuwe aandacht tegen financiële uitbuiting.  Jaarlijks worden 200.000 ouderen boven de 65 jaar in Nederland slachtoffer van financiële uitbuiting of mishandeling. Door de vergrijzing groeit het aantal senioren komende decennia bovendien met bijna twee miljoen. De lokale alliantie in het Vechtdal lanceerde vandaag in Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg een campagne´Veilig Financieel Ouder Worden´. 

Na een welkom door Aad Kolthof van de Saxenburgh Groep was het wethouder René de Vent die nader inging op het belang van aandacht voor de soms kwetsbare senioren. Daarna legde Oscar Balkenende, initiatiefnemer van de landelijke alliantie, de  bedoeling uit van het kwartetspel.  Het spel is door hem ontwikkeld en is al veel op verschillende locaties in het land gespeeld . Deelnemers tijdens de bijeenkomst waren onder andere politie, thuiszorg, bewindvoerders, mentoren, banken, gemeenten, notarissen en Veilig Thuis en andere professionals in de zorg. Om zelf het nut te ervaren van deze ‘Financieel veilig´ actie speelden de aanwezigen in groepen het kwartetspel. 

Ervaring in de praktijk door het spel.

Immers vaak verloopt financiële uitbuiting sluipenderwijs. Een voorbeeld is een neef die oma aanbiedt om boodschappen te doen en haar pinpas meekrijgt. Neem ook iets voor jezelf mee, zegt grootmoeder, maar voordat je het weet worden er honderden euro’s gepind. Dit soort voorbeelden zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Want mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen en worden daardoor afhankelijker van anderen voor hulp en zorg. Helaas wordt er regelmatig misbruik gemaakt van de afhankelijkheidsrelatie die ouderen hebben met de personen die hen helpen. De plegers kunnen familieleden, bekenden en professionele zorgverleners zijn. Het is belangrijk dat ouderen kennis nemen van de risico’s die het ouder worden met zich mee brengt en vooral welke praktische maatregelen zij kunnen treffen om financiële uitbuiting te voorkomen.

Van de lokale alliantie Vechtdal waren er bij betrokken: Nora Wolsleger en Aad Kolthof (Saxenburgh Groep), Ada Bakker en Diederik Verhoek (Rabobank Vaart en Vecht), Els Lettink (Samen Doen), vertegenwoordigers van Raad & Recht/ Eurowijzer en Eric Linde (Linde Notarissen).